BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

สำนักงานศาลปกครอง เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 15 อัตรา 14 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2561


สำนักงานศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต 
ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2561

ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ

➪ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลปกครองปฏิบัติการ (ด้านกฎหมาย)
อัตราเงินเดือน 15000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 15 อัตรา

➪คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

2. เป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ สำนักงาน กพ. หรือที่สำนักงานศาลปกครองจัดทดสอบ

➪การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต 14 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://admincourt.thaijobjob.com/ที่มา : 


« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น