BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 22 อัตรา 29 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2561


กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 
จำนวน 22 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต 
ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2561

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

⇒ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ⇐

(1) ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จํานวน 1 อัตรา
(2) ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จํานวน 8 อัตรา
(3) ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ จํานวน 3 อัตรา
(4) ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ จํานวน 3 อัตรา
(5) ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จํานวน 2 อัตรา
(6) ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 อัตรา
(7) ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
(8) ตําแหน่งเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 อัตรา
(9) ตําแหน่งนายช่างเทคนิค จํานวน 1 อัตรา
(10) ตําแหน่งนายช่างโยธา จํานวน 1 อัตรา ⇒การรับสมัครสอบ⇐
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://ddc.thaijobjob.com/
ที่มา : 


« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น