BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบเข้าปฏิบัติงาน 26 อัตรา 19 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2561


สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบเข้าปฏิบัติงาน 26 อัตรา
รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2561

สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 26 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2561

ประกาศสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ รวมจำนวน 26 อัตรา ดังนี้
1.1 เจ้าหน้าที่พัสดุ 6 จำนวน 1 อัตรา
1.2เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3-5 จำนวน 3 อัตรา
1.3 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5 จำนวน 1 อัตรา
1.4 เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 3-5 จำนวน 1 อัตรา
1.5 เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา จำนวน 3 อัตรา
1.6 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 จำนวน 2 อัตรา
1.7 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3-5 จำนวน 2 อัตรา
1.8 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี1-4 จำนวน 1 อัตรา
1.9 เจ้าหน้าที่พัสดุ 1-4 จำนวน 1 อัตรา
1.10 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 1-4 จำนวน 1 อัตรา
1.11 เจ้าหน้าที่รีดพิษงู1-4 จำนวน 1 อัตรา
1.12 นายช่างไฟฟ้า 1-4 จำนวน 1 อัตรา
1.13 นายช่างโยธา 1-4 จำนวน 1 อัตรา
1.14 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี(ชั่วคราว) จำนวน 1 อัตรา
1.15เจ้าหน้าที่ธุรการ (ชั่วคราว) จำนวน 3 อัตรา

⇛การรับสมัครสอบ⇚
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://jobtrc.redcross.or.th


ที่มา :  

« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น