BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

"รักพ่อ ตามรอยพ่อ ด้วยการทำบัญชี ใช้เงินเป็น เห็นเงินออม” โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน

วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 10.00-12.00 น. นางสาวชณิญญา หิรัญสุทธิ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ ได้มอบหมายให้ นางเดือนเพ็ญ ศรีสมจักร เพื่อสอนแนะนำการจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงให้กับครู และนักเรียน โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน บ้านหนองตะไก้ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ในการสอนแนะนำการจัดทำบัญชี ต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงในครั้งนี้ สำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ ได้ให้ความรู้การบันทึกบัญชีรายรับ - รายจ่าย การออมเงิน ให้กับเด็กนักเรียนโดยการยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง "รักพ่อ ตามรอยพ่อ ด้วยการทำบัญชี ใช้เงินเป็น เห็นเงินออม” โดยยึดหลักบันได 3 ขั้นสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 3 ระดับ รู้จด รู้จริง รู้จ่าย และมอบกระปุกออมสินให้กับเด็กนักเรียนเพื่อกระตุ้นให้เกิดการออมเงินเป็นการสร้างวินัยรักการออม โดยในครั้งนี้มีครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 31 คน...
แหล่งที่มา : สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ บึงกาฬ 
« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น