BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ต.นาสวรรค์ ตั้งจุดบริการศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่พร้อมบริการทางการแพทย์แก่ประชาชน

เมื่อวันที่ 26 พ.ย.61 กกล.รส.จว.บ.ก.(ร.13) โดย ร้อย.รส.1332(ร.13 พัน.3) จัด ชป.กร. ร่วมกับ คณะกรรมการชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่ อ.เมืองบึงกาฬ, ฝ่ายปกครอง, สภ.เมืองบึงกาฬ, รพ.สต.นาสวรรค์, ผู้นำจิตอาสาและประชาชน เข้าพบปะและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ต.นาสวรรค์ อ.เมืองบึงกาฬ จว.บ.ก. จำนวน 4 หมู่บ้าน ที่เข้าร่วมได้ 

พร้อมทั้งจัดตั้งจุดให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยมี ส่วนราชการ จิตอาสาและประชาชนเข้าร่วมประมาณ 30 คน มีประชาชนเข้าร้องทุกข์ จำนวน 2 ราย มีเรื่องร้องเรียน จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้. 
1. เรื่องรถจักรยายนต์ส่งเสียงดัง จำนวน 1 ราย
2. เรื่องยาเสพติดแพร่ระบาดในชุมชน
...
แหล่งที่มา : กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จ.บึงกาฬ 


« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น