BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

บึงกาฬ จัดเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดบึงกาฬ ปี ๒๕๖๑

วันจันทร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. จังหวัดบึงกาฬ จัดเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดบึงกาฬ ปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสิรินธารา ๒ โรงแรมเดอะวัน อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ วันจันทร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  โดยมี นายเจตน์ เกตุจำนงค์ ประธานสมัชชาสุขภาพจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานพิธีเปิด...
แหล่งที่มา : สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดบึงกาฬ
« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น