BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561

เปิดสอบ 15 อัตรา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผ่านอินเทอร์เน็ตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 - 25 ธันวาคม 2561

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ


ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
จำนวนตำแหน่งว่างที่จะบรรจุครั้งแรก 15 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง


1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

2. ได้รับอนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
3. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่า

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 - 25 ธันวาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://fda.thaijobjob.com/


ที่มา : 

« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น