BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561

เสียงดัง! ไม่มีเหตุอันสมควร คนอื่นเดือดร้อน 5พันเลยนะประมวลกฎหมายอาญา

- มาตรา 397 มีหลักว่า ผู้ใดกระทำด้วยประการใดๆ ต่อผู้อื่น อันเป็นการรังแก ข่มเหง คุกคาม หรือกระทำให้ได้รับความอับอายหรือเดือดร้อนรำคาญ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5 พันบาท


- มาตรา 370 ผู้ใดส่งเสียง ทำให้เกิดเสียงหรือกระทำความอื้ออึง โดยไม่มีเหตุอันสมควร จนทำให้ประชาชนตกใจหรือเดือดร้อน ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1 พันบาท


คือถ้าทำให้คนอื่นเดือดร้อนรำคาญ หรือทำเสียงดังโดยไม่มีเหตุอันสมควร ทำให้คนอื่นเดือดร้อน ก็เข้าข่ายเป็นความผิดตามกฎหมายดังกล่าว มีโทษสูงสุดปรับ 5 พันบาท


ที่มา : กฎหมาย เรื่องน่ารู้
« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น