BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ผู้ว่าบึงกาฬ เปิดโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปศุสัตว์แก่เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา


ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ  เปิดโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปศุสัตว์แก่เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2562

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปศุสัตว์แก่เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2562 ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ ตามนโยบายของรัฐบาลที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรลดพื้นที่การปลูกยางพาราทำอาชีพเสริมหรือทำการเกษตรผสมผสาน เพื่อลดความเสี่ยงในการปลูกยางพาราที่มีราคาตกต่ำ การเลี้ยงปศุสัตว์จะเป็นอาชีพเสริมแก่เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราที่น่าสนใจอีกอาชีพหนึ่ง ณ ห้องประชุมสิรินธรวัลลี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ

ที่มา : บึงกาฬ สัมพันธ์ 
« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น