BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562

"กรมการทหารช่าง" เปิดสมัครสอบ 200 อัตรา


กรมการทหารช่าง 
เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ
จำนวน 200 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง 
ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศกรมการทหารช่าง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน เหล่าทหารช่างให้หน่วยในส่วนกำลังรบและส่วนสนับสนุนการรบ ประจำปีงบประมาณ 2562

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก

- เพศชาย อายุไม่เกิน 25 ปี (พ.ศ. 2562 ลบด้วย พ.ศ.เกิด)

- เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการในเหล่าทหารช่าง อย่างน้อย 1 ปี หรือเป็นทหารกองประจำการเหล่าทหารช่างที่จะครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุน ใน 1 พฤษภาคม 2562 ซึ่งมีเวลารับราชการอย่างน้อย 1 ปี

- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.), สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)หรือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้การรับรอง

การรับสมัครสอบ
รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สโมสรนายทหารประทวน ค่ายภาณุรังษี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบที่มา : www.ประกาศผลสอบ.com

« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น