BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ด่วน!! สนง.ตรวจคนเข้าเมือง เปิดสอบราชการ1,000อัตรา

ประกาศรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง


ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 1,000 อัตรา

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 8 มีนาคม 62

รายละเอียดเพิ่มเติม
การรับสมัคร


« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น