BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

เสนอพระนาม "ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ" บัญชีนายกฯ

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 62 ไทยรักษาชาติได้ยื่นบัญชีรายชื่อ นายกรัฐมนตรีให้แก่ กกต. โดยเสนอพระนาม "ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี" เพียงพระองค์เดียว  

พร้อมแถลงเป้าหมายของพรรคคือการต้องการสร้างความเจริญให้กับประเทศ และความอยู่ดีกินดีให้กับประชาชน ด้วยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้ประเทศไทยทันสมัยทันโลก ยิ่งไปกว่านั้น คือการสร้างความสามัคคีปรองดองให้กับคนในชาติที่มา : Thairath เผยแพร่เมื่อ 7 ก.พ. 2019
« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น