BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2562

Smart Vote แอพพลิเคชั่น ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง


เตรียมตัวให้พร้อมก่อนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ตรวจสอบข้อมูลว่าท่านต้องไปใช้สิทธิลงคะแนน ณ หน่วยเลือกตั้งใด ได้แล้วผ่านทางแอพพลิเคชั่น Smart Vote หรือ ทางเว็บไซต์ www.khonthai.com 


สอบถามรายละเอียดการใช้งานโทร. สายด่วน กกต. 1444
« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น