BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2562

20 มิถุนา!! วันผลไม้ บั้งไฟ ประเพณีของดีเมืองปากคาดประชาสัมพันธ์ จากเพจเทศบาลตำบลปากคาด

ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอปากคาด อำเภอบึงกาฬ อำเภอเซกา อำเภอโซ่พิสัย อำเภอบุ่งคล้า อำเภอบึงโขงหลง อำเภอพรเจริญ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดใกล้เคียง เที่ยวงานวันผลไม้ บั้งไฟ ประเพณีของดี เมืองปากคาด ณ ลานพญานาค

ในวันที่ 20 มิถุนายน 2562

ขบวนแห่และเปิดงาน กลางวัน ชมคอนเสิร์ต ดาหลา ธัญญาพร ณ ลานพญานาค


....ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องทุกท่าน


« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น