BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันอังคารที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2562

ประกาศผล!! ทีมอนาคตใหม่บึงกาฬ กับว่าที่ผู้สมัคร สจ. ในนามพรรค

หลักจากทีมอนาคตใหม่บึงกาฬได้ประกาศเปิดรับสมัครคัดเลือกเป็นผู้สมัคร สจ. ในนามพรรคอนาคตใหม่จังหวัดบึงกาฬ 
 ....ทีมอนาคตใหม่บึงกาฬ ก็ได้ทำการประกาศผลการคัดเลือก ผู้ที่ได้รับการคัดลือกเป็นว่าที่ผู้สมัคร สจ. ในนามพรรคอนาคตใหม่จังหวัดบึงกาฬ

 เดี๋ยวววววว ...ว่าแต่ทีมอื่นๆ จะมีไหมน้ออออ!!!!!! เปิดรับสมัคร แข่งขันกันเหมือนอนาคตใหม่บึงกาฬ หาคนเก่ง มีวิสัยทัศน์เพื่อพี่น้องประชาชนของจังหวัดบึงกาฬ

อิอิอิอิอิอิอิอิ...
 ... มาดูรายชื่อ ดูหน้าดูตา ผู้ผ่านการคัดเลือกทีมอนาคตใหม่บึงกาฬดีกว่าครับ ไผเป็นไผ เบิ่งกันโลด ++++อำเภอเมืองบึงกาฬ

1. นายศักดา ลำภา อำเภอเมืองบึงกาฬ เขต 1
2. นายพสิษฐ์ นิกรเทศ อำเภอเมืองบึงกาฬ เขต 2
3. นายสุบรรณ วิโทจิตต์ อำเภอเมืองบึงกาฬ เขต 3
4. นายณัฐพงษ์ เข็มศิริ อำเภอเมืองบึงกาฬ เขต 4
5. นางบุษบงก์ สุขกุล อำเภอเมืองบึงกาฬ เขต 5


อำเภอโซ่พิสัย

1. นายยงยุทธ คำพิมพ์ อำเภอโซ่พิสัย เขต 2
2. นายชาดี ผ่ายชมภู อำเภอโซ่พิสัย เขต 4


อำเภอปากคาด

1. นายนาวินทร์ ลครแก้ว อำเภอปากคาด เขต 1
2. นายเทียมประสิทธิ์ กรกุมาร อำเภอปากคาด เขต 2


อำเภอพรเจริญ

1. นายศุภกิตติ์ วัณณกุล อำเภอพรเจริญ เขต 1
2. นายอาทิตย์ ทิพยอาสน์ อำเภอพรเจริญ เขต 2
3. นายถาวร ราภูมี อำเภอพรเจริญ เขต 3


อำเภอเซกา

1. นายอาทิตย์ ทองลอด อำเภอเซกา เขต 3
2. นายไชยา บุษมงคล อำเภอเซกา เขต 5


อำเภอบึงโขงหลง

1. นายปรีชา แสงคำ อำเภอบึงโขงหลง เขต 1
2. นายนาขวัญ คล่องดี อำเภอบึงโขงหลง เขต 2


อำเภอศรีวิไล

1. นายสมใจ แสงจันทร์ อำเภอศรีวิไล เขต 1
2. นายอภินักษ์ อำมาตย์สำราญ อำเภอศรีวิไล เขต 2

....
ทีมยุทธศาสตร์งานท้องถิ่น

1. นายวีรวุฒิ เพชรลาชัย
2. นายวิททิกฤษ ห้วยทราย


หมายเหตุ** ผลการคัดเลือกเป็นการรับรองจากคณะกรรมการจังหวัดบึงกาฬ (ส่วนการรับรองจากพรรคอนาคตใหม่ จะประกาศรับรองพร้อมกันทั่วประเทศอีกครั้ง)

« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น