BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันอังคารที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562

บึงกาฬเฮ!!!! กำหนดสำรวจรังวัด เพื่อออกโฉนดที่ดิน ปีงบประมาณ 2563


ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง กำหนดจังหวัดที่จะทำการสำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดิน ปีงบประมาณ 2563

โดยมีจังหวัดบึงกาฬ เป็นหนึ่งในทั้งหมด 28 จังหวัด ...ทั้งนี้ เขตจังหวัดดังกล่าวไม่รวมท้องที่ที่ทางราชการได้จำแนกให้เป็นเขตป่าไม้ถาวร

« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น