BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562

บึงกาฬนำร่อง!! “ธนาธร” ลุยท่องเที่ยว-แปรรูปยางพารา ยกระดับการเมืองท้องถิ่น

[ จังหวัดนำร่อง! “ธนาธร” เช็คความพร้อมทีมผู้สมัคร อบจ. บึงกาฬ ลุยดูศักยภาพท่องเที่ยว-แปรรูปยางพารา พร้อมผลักดันเป็นนโยบาย-ยกระดับจังหวัดด้วยการเมืองท้องถิ่น ]

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่  ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ได้เดินทางมายัง จ.บึงกาฬ เพื่อรับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่และพบปะทีมผู้สมัครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในนามของพรรค โดยมีว่าที่ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) คือภูมิพันธุ์ บุญมาตุ่น ซึ่งปัจจุบันเป็นนายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว จ.บึงกาฬ

โดยในช่วงเช้า เดินทางไปในพื้นที่ศึกษาความเป็นไปได้ในการยกระดับพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราที่ บริษัท ศรีแก้ว รับเบอร์ เทค ต.เหล่าทอง อ.โซ่พิสัย ซึ่งทำการแปรรูปทั้งหมอน ที่นอน รองเท้านักเรียน และผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากยางพารา ซึ่งเดิมได้รับการส่งเสริมริเริ่มจากภาครัฐ แต่ขาดการสานต่อด้านตลาดและการกระจายสินค้า

จากนั้นเดินทางต่อไปยัง หาดคำสมบูรณ์ อ.บึงโขงหลง เพื่อพบปะรับฟังปัญหาจากชาวบ้านและผู้ประกอบการท่องเที่ยวและร้านอาหารรอบบึง พร้อมศึกษาศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยว ซึ่งปัจจุบันผู้ประกอบการและชาวบ้านกำลังประสบปัญหาข้อพิพาทกับหน่วยงานรัฐ ถูกกล่าวหาว่ามีการรุกล้ำพื้นที่น้ำ และการใช้พื้นที่ สปก./นส.3 ผิดประเภท ส่งผลกระทบต่อรายได้ของชาวบ้านอย่างมากธนาธรและทีมงานได้เดินทางต่อไปยังวัดโพธาราม บ้านท่าไคร้ อ.เมืองบึงกาฬ เพื่อเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนในการจัดทำนโยบายพัฒนาจังหวัดบึงกาฬ โดยมีตัวแทนจากกลุ่มผู้ประกอบการแปรรูปยางพารา, กลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยว, ตัวแทนชุมชน, และตัวแทนภาคการศึกษา เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น พร้อมกับชาวบ้านที่มาร่วมรับฟังเวทีเป็นจำนวนมากโดยธนาธรกล่าวว่า พรรคอนาคตใหม่เลือกบึงกาฬเป็นจังหวัดนำร่อง เนื่องจากศักยภาพของพรรคอนาคตใหม่ยังจำกัด เราจึงจะส่งผู้สมัครชิงนายก อบจ. เพียงประมาณ 20 จังหวัดในรอบนี้ และจังหวัดแรกที่เราเลือกว่าจะส่งคือก็คือบึงกาฬ และก็ได้ผู้เสนอตัวลงสมัครในครั้งนี้ที่มีความพร้อมอย่างมาก โดยสิ่งที่พรรคอนาคตใหม่เชื่อและจะทำ คือการแก้ความสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่นกับส่วนกลาง

"ทุกวันนี้กฎกติกา นโยบาย การออกแบบทุกอย่างถูกส่งมาจากกรุงเทพ ทำให้มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเหลื่อมล้ำมหาศาล เรามีการใช้งบประมาณหล่อเลี้ยงระบบราชการและสนับสนุนกลุ่มทุนมากมายมหาศาล แต่โครงการที่จะทำให้ประชาชนในต่างจังหวัดมีงานที่ดีกลับไม่ได้รับการสนับสนุนเอาใจใส่อย่างเพียงพอ ภาษีของเราถูกเอาไปรวมกันที่กรุงเทพแล้วปล่อยให้รัฐราชการที่ไม่รู้เรื่องความต้องการของเราเป็นคนตัดสินใจ ว่าแต่ละจังหวัดจะได้ใช้ภาษีของตัวเองเท่าไหร่ ความฝันของพรรคอนาคตใหม่คือการสร้างสังคมที่ดี ซึ่งจะทำสิ่งต่างๆ เหล่านี้ได้ ต้องปฏิรูประบบราชการ เอาอำนาจคืนให้ประชาชน ประเทศไทยไปไกลกว่านี้ไม่ได้ถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างนี้ ถ้าอยากจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต้องแก้โครงสร้างรัฐแบบนี้”

ธนาธร กล่าวว่าพรรคอนาคตใหม่ทราบดีว่าต้องอาศัยการทำงานการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่นควบคู่กัน นี่คือเหตุผลที่เราส่งการเมืองท้องถิ่นลงที่บึงกาฬ ในการเมืองระดับชาติเราต้องการเอาอำนาจและทรัพยากรภาษีออกจากรัฐส่วนกลางคืนให้กับท้องถิ่น จัดการแบ่งภาษีใหม่ ให้อำนาจในการตัดสินใจ ต้องกระจายอำนาจ ปฏิรูประบบรัฐราชการรวมศูนย์ให้ได้ ซึ่งในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นที่พรรคจส่งผู้สมัครนั้น เราจะมาร่วมคิดนโยบายที่ดี นโยบายที่ต้องการให้การเมืองในท้องถิ่นมีคุณภาพมากขึ้น บึงกาฬเป็นจังหวัดแรกๆ ที่เราจะส่ง ด้วยงบประมาณ อบจ. 3-4 ร้อยกว่าล้านบาท มีงบลงทุนประมาณ 70 กว่าล้านบาท ถ้ามีนายก อบจ. ที่มีความสามารถจะสามารถพัฒนาจังหวัดได้ โดยไม่ต้องรอรัฐส่วนกลาง

"วันนี้ผมได้ไปดูปัญหาการแปรรูปยางพาราในจังหวัด พบว่าปัจจุบันเราไม่มีอุตสาหกรรมแปรรูปที่ครบวงจร ผู้ประกอบการยังต้องเอาไปทำนยางข้นที่อื่น ผมสนใจว่า เราสามารถทำอุตสาหกรรมแปรรูปยางครบวงจรได้อย่างไร ให้ชีวิตของเกษตรกรดีขึ้น ให้เกิดมูลค่าเพิ่มจากกระบวนการแปรรูป ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น มีโอกาสและศักยภาพอีกมากที่นี่ นี่คือส่วนหนึ่งของนโยบายที่เราเตรียมไว้ ในการเลือกตั้งท้องถิ่นที่ผ่านมา แน่นอนว่าเราไม่เคยเห็นผู้สมัครมาพูดเรื่องวิสัยทัศน์จังหวัด มีแต่การใช้เงินใช้อิทธิพล เราต้องการเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ ให้ผู้สมัครทุกคนต้องเริ่มที่นโยบายเป็นตัวนำ ถ้าทำให้คนที่จะลงสมัครนายก อบจ. ทุกคนต้องแข่งขันกันที่นโยบาย ประชาชนจะได้ประโยชน์ เราเลือกบึงกาฬให้เป็นจังหวัดนำร่อง และผมต้องการมาที่นี่ เพื่อมาดูว่าเราจะพัฒนาต่อได้อย่างไร” ธนาธรกล่าว


Cr.Thanathorn Juangroongruangkit - ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
Cr.อนาคตใหม่บึงกาฬ

« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น