BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

จ.บึงกาฬ ติวเข้มทหารกองหนุน ป้องกันยาเสพติดในชุมชน


เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. พลโทธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และปัญหาอาชญากรรมจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ 2563 ภายใต้กิจกรรม ฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอาชญากรรมในชุมชน ที่จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ และสมาคมทหารกองหนุนจังหวัดบึงกาฬ ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมเดอะวัน อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ พร้อมบรรยายพิเศษเรื่องปัญหายาเสพติดและความมั่นคงสงบเรียบร้อยในชุมชนกับบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานความมั่นคง

นายนิพนธ์ คนขยัน นายก อบจ.บึงกาฬ กล่าวว่า จากปัญหาอาชญากรรมและปัญหายาเสพติดนับว่าเป็นปัญหาหลักของประเทศ ซึ่งจังหวัดบึงกาฬมีสภาพภูมิประเทศติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(สปป.ลาว) โดยมีแม่น้ำโขงเป็นอาณาเขตขวางกั้น และมีพื้นที่ 4 อำเภอที่ตั้งอยู่ติดกับแนวชายแดนแม่น้ำโขงประกอบด้วย อำเภอปากคาด อำเภอเมืองบึงกาฬ อำเภอบุ่งคล้า และอำเภอบึงโขงหลง โดยจะมีการลักลอบนำยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งปัญหาที่สำคัญและเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงและส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ทั้งต่อบุคคลและสังคมส่วนรวม อบจ.บึงกาฬ จึงได้ร่วมกับสมาคมทหารกองหนุนจังหวัดบึงกาฬ จัดโครงการขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์คือส่งเสริมการสร้างเครือข่ายป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอาชญากรรมในชุมชน เพื่อบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬและสมาคมทหารกองหนุน เพื่อให้มีความรู้ในการปฏิบัติงานช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอาชญากรรมในชุมชนของตนเองตามอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวเนื่อง โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยสมาชิก สมาคมทหารกองหนุนจังหวัดบึงกาฬและประชาชนที่สนใจเป็นอาสาสมัครในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬทั้ง 8 อําเภอ จำนวน 700 คน

พลโทธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวว่า จากสถิติการด้านการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬตั้งแต่ ม.ค.-ต.ค.62 มีการจับกุมแล้ว 2,776 คดีมีผู้ถูกจับกุมกว่า 2,848 คน แยกเป็นยาบ้า 923,491 เม็ด กัญชาแห้ง 4,946 กิโลกรัม ไอซ์ 2 กิโลกรัม ซึ่งถือว่าเป็นปริมาณที่มาก และกว่า 1,200 คนที่อยู่ในชุมชนถูกจับในข้อหาเสพยาเสพติด หวังว่าผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรบในวันนี้จะนำเอาความรู้ไปปฏิบัติป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และปัญหาอาชญากรรม ที่อาจจะเกิดขึ้นในชุมชนของตนเอง สร้างเครือข่ายป้องกันยาเสพติดไม่ให้แพร่ระบาดเข้าไปสู่ลูก สู่หลาน และหากพบเห็นการค้าขายยาเสพติดให้รีบแจ้งตำรวจ ทหาร เข้าไปจับกุมในทันที


นอกจากนี้ทางกองทัพภาคที่ 2 ยังได้นำศูนย์บริหารจัดการน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองอำนวยความรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 พร้อมวิทยาการมาบรรยายพิเศษเรื่องการบริหารจัดการน้ำ ให้กับสมาคมทหารกองหนุนจังหวัดบึงกาฬได้รับทราบด้วย โดยขอความร่วมมือให้ทุกบ้านสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้อุปโภค-บริโภค เป็นการเตรียมรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งที่จะมาถึง ทั้งนี้กองทัพภาคที่ 2 มีโครงการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชน ด้วยการน้ำระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในการสูบน้ำใต้ดิน หรือกระจายน้ำผิวดิน เพื่อนำไปใช้ในด้านการเกษตร หรือการจัดทำประปาหมู่บ้าน หากหมู่บ้านใดยังขาดแคลนน้ำสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริหารจัดการน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กอ.รมน.ภาค.2 และกอ.รมน.จังหวัดบึงกาฬ.


Cr.siamrath

« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น