BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ดีเดย์ 1 ม.ค. 63 ห้างสรรพสินค้า-ร้านสะดวกซื้องดแจก “ถุงพลาสติก”
ชาวบึงกาฬเรา อย่าลืมพกถุงผ้ากันนะครับ
..ห้างสรรพสินค้า-ร้านสะดวกซื้อจะงดแจก “ถุงพลาสติก” 1 ม.ค. 63

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ร่วมกับภาคธุรกิจ ห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อกว่า 43 แห่ง เร่งหามาตรการและแนวทางในการขับเคลื่อนการงดแจกถุงพลาสติก ต่อยอดการรณรงค์กิจกรรมงดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้วในวันสิ่งแวดล้อมไทยและวันที่ 4 ของทุกเดือน ซึ่ง 1 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่เริ่มกิจกรรมฯ (21 ก.ค.2561 – 31 ส.ค. 2562) สามารถลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วได้กว่า 2,000 ล้านใบ หรือประมาณ 5,755 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 400 ล้านบาทพร้อมเตรียมงดแจกถุงพลาสติกให้ลูกค้าแบบถาวร ดีเดย์ 1 ม.ค. ปีหน้า

จากกระแสการตระหนักถึงอันตรายและปัญหาของขยะพลาสติก ซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม อาทิ ล่าสุดอย่างเหตุการณ์พะยูนน้อยมาเรียมที่ตายเพราะการกินขยะพลาสติก รวมถึงข้อมูลที่พบว่าไทยเป็นประเทศที่มีปริมาณขยะทะเลมากเป็นอันดับ 6 ของโลก ทำให้ทั้งภาครัฐและเอกชุน ร่วมจับมือกันจัดกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกเพิ่ม ต่อยอดกิจกรรมฯ ตลอด 1 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน ห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อ ร่วมสนุบนโยบายภาครัฐ และช่วยลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก หูหิ้วได้กว่า 2,000 ล้านใบ หรือประมาณ 5,755 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 400 ล้านบาท

โดยเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือขับเคลื่อนการงดใช้ถุงพลาสติกร่วมกับเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน ซึ่งประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อ กว่า 43 แห่ง พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ เข้าร่วมหารือในการประชุมฯ เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการขับเคลื่อนการงดแจกถุงพลาสติก และร่วมกันเดินรณรงค์ในกิจกรรม “Everyday Say No to Plastic Bags” ณ ตลาดนัดหลังกระทรวงการคลัง มอบถุงผ้าและบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เชิญชวนให้ข้าราชการ พ่อค้าแม่ค้า และประชาชน ร่วมลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม รวมถึงมุ่งหวังให้ข้าราชการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนในการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ซ้ำได้

นายวราวุธ กล่าวว่า การลดขยะพลาสติกไม่สามารถทำได้เพียงคนใดคนหนึ่ง แต่จำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติกอย่างจริงจัง ซึ่งจากการประชุมหารือในวันนี้ ห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อกว่า 43 แห่ง จะงดการแจกถุงพลาสติกให้กับผู้มาซื้อสินค้า ดีเดย์ 1 มกราคม 2563 โดยมีเป้าหมายว่าในปี พ.ศ. 2564 ประเทศไทยจะปลอดขยะพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single use) ทั้งนี้นายวราวุธ ได้กล่าวทิ้งท้ายถึงประชาชนทุกคนว่า สิ่งสำคัญที่สุดในการลดปริมาณขยะ คือ ขอให้คนไทยทุกคนทิ้งขยะให้ลงถัง เพื่อไม่ให้เกิดขยะทั้งบนบกและในทะเล รวมถึงขอความร่วมมือในการลด ละ เลิก การใช้พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single use) มาร่วมพกถุงผ้า กระเป๋ามาจับจ่ายใช้สอย ร่วมใช้บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ไปยังรุ่นลูกหลานต่อไป

« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น