BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ร่วมรณรงค์เดินทางปลอดภัย ให้บริการตรวจรถฟรี ในช่วงเทศกาลปีใหม่

วิริยะประกันภัย ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก บูรณาการความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางกลับต่างจังหวัด หวังลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ด้วยการให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ ฟรี 20 รายการ พร้อมมอบ “ถุงผ้าลดโลกร้อน” เมื่อนำรถมาใช้บริการ ณ ศูนย์ซ่อมมาตรฐานวิริยะประกันภัย 33 แห่ง

นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาด บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ตระหนักถึงความรุนแรงและความสูญเสียอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลต่างๆ ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองและการพบปะสังสรรค์ ประชาชนส่วนใหญ่ต่างใช้เวลาวันหยุดยาวออกเดินทางกลับภูมิลำเนา หรือเดินทางท่องเที่ยว ดังนั้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ที่กำลังมาถึง เพื่อเป็นการส่งมอบความสุขและเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน บริษัทฯ จึงร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก จัดกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” ซึ่งเป็นหนึ่งในการดำเนินมาตรการด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของกรมการส่งทางบก โดยบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และสถานศึกษา เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และเตรียมพาหนะให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานก่อนออกเดินทาง

ทั้งนี้ ลูกค้าวิริยะประกันภัยและประชาชนทั่วไป สามารถเข้ามารับบริการตรวจสภาพรถ โดยไม่เสียค่าบริการใดๆ จำนวน 20 รายการ เช่น ตรวจระดับน้ำมันเครื่อง สภาพยาง ระบบเบรก อุปกรณ์ปัดน้ำฝน การทำงานของไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณ ระบบกำลังส่ง ระดับน้ำขั้วกลั่นในแบตเตอรี่ เป็นต้น พร้อมรับฟรี “ถุงผ้าลดโลกร้อน” เมื่อนำรถมาใช้บริการดังกล่าว ณ ศูนย์ซ่อมมาตรฐานวิริยะประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2562

สำหรับศูนย์ซ่อมฯ จำนวน 33 แห่ง ได้แก่
1. อู่ร่วมมิตรการาจ 
2. บจ.เค ออโต้คัลเลอร์ 
3. บจ.นิวเพื่อนยนต์ 
4. บริษัท ไทยรัตน์ยานยนต์ จำกัด 
5. หจก. งามวงศ์วาน คาร์แคร์ 
6. บจ.อู่นำชัย รัตนาธิเบศร์ 
7. บจ.เจริญกิจ ออโต้ เซอร์วิส 
8. บจ.เจริญกิจ ราชพฤกษ์ 
9. บจ.เซอร์กิต ติวานนท์ 
10. บจ. คุงการาจ 
11. บจ.อู่นำชัย เตาปูน 
12. เพอร์เฟคท์ สปีด ไลน์ 
13. บจ.ธนพัฒน์ ออโต้ เซ็นเตอร์ 
14. บจ.ทรัพย์สิทธิ คาร์ อินเตอร์ 
15. อู่บอส 888 การาจ 
16. บจ.เทวินทร์ คาร์เซ็นเตอร์ 
17. บริษัท อู่วิชัยยนต์ จำกัด 
18. บจ.อู่กังวานชัยการช่าง 
19. บจ.เซอร์กิตบริการ 
20. โสฬส ธนบดี 
21. หจก. เจดีย์ออโต้เซอร์วิส 
22. หจก.เป้งการาจ 
23. บจ.เจ.เอส.อินเตอร์กรุ๊ป 
24. บจ. อู่ เอส.เอส. อินเตอร์กรุ๊ป 
25. บริษัท รุ่งเจริญ บอดี้ คลีนิคจำกัด 
26. บจ.สุขุมวิท เอที เซอร์วิส 
27. หจก.สุทินคาร์เซอร์วิส 
28. บจ.วงษ์ศิริเลิศ คาร์ เซอร์วิส (1997) 
29. บริษัท เจริญภัณฑ์ยนตรกิจ เซอร์วิส จำกัด 
30. บริษัท เฮงบอดี้คาร์ เซอร์วิส จำกัด 
31. บจ.นที อินเตอร์เซอร์วิส สาขา 1 
32. บริษัท อู่แม่กลอง จำกัด 
33. บริษัท อ.พิพัฒน์ยนต์ (1989) จำกัด

« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น