BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563

สนง.สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ 2 ตำแหน่ง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้

1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ 68288 กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลปากคาด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ

2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ 68422 กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบุ่งคล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ


การรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2563 ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2563


ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครได้ที่ https://bkpho.moph.go.th

« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น