BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันพุธที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563

ประปาบึงกาฬยืนยัน มั่นใจ แล้งนี้ไร้ผลกระทบการผลิตน้ำประปา

ประปาบึงกาฬยืนยัน แล้งนี้ไม่กระทบการให้บริการน้ำอุปโภค - บริโภค ประชาชนในเขตบริการกว่า 7,000 ครัวเรือนนายเกรียงศักดิ์ วรสุทธิ์ ผู้จัดการประปาภูมิภาค สาขาบึงกาฬ แจ้งว่า จากสถานการณ์ภัยแล้งที่กำลังเกิดขึ้นในหลาย ๆ พื้นที่ของประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับผลกระทบแล้วหลายจังหวัด แต่สำหรับจังหวัดบึงกาฬ การประปาภูมิภาค สาขาบึงกาฬ ได้มีการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง และวางแผนสำรอง ในกรณีที่แหล่งน้ำหลักไม่สามารถใช้ได้ เช่น ในเขตอำเภอเมืองบึงกาฬ มีประชาชนผู้รับบริการน้ำประปา จำนวน 5,100 ครับเรือนใช้น้ำจากแม่น้ำโขงสำหรับผลิตประปา ในขณะนี้ ระดับแม่น้ำโขง ณ โรงสูบน้ำดิบ บ้านพันลำ ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ ระดับอยู่ที่ 1.90 เมตร ยังสามารถสูบได้ปกติ หากระดับน้ำในแม่น้ำโขงต่ำลง ก็สามารถเคลื่อนย้ายโรงสูบน้ำดิบลงไปอีกถึง 10 เมตร และบริเวณนั้นเป็นร่องน้ำลึก แต่ถ้าระดับแม่น้ำโขงต่ำจนไม่สามารถใช้ได้ ก็มีแผนสำรอง โดยจะใช้น้ำจากหนองกุดทิง ซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำโลก อยู่ใจกลางเมืองบึงกาฬ ทดแทนได้ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด


Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ

« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น