BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

งานบุญมหาชาติ "วัดโพธิ์ศรีสร้อย (วัดถ้ำเจีย)" ปากคาด (ชมฟรี)

ขอเชิญเที่ยวงาน บุญมหาชาติ ประจำปี 2563 "วัดโพธิ์ศรีสร้อย (วัดถ้ำเจีย)" อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ

ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2563
ความสำคัญ
บุญพระเวส (บุญผะเหวด) หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า บุญมหาชาติ เป็นประเพณีบุญตามฮีตสิบสองของชาวอีสาน แต่ถ้าถือเป็นเรื่องทาน ก็นับว่าเป็นประเพณีการบริจาคทานครั้งยิ่งใหญ่

งานบุญมหาชาตินี้ ถือเป็นงานมหากุศลที่ยิ่งใหญ่ ให้ระลึกถึงการบำเพ็ญบุญ ยึดถือความดีที่ยิ่งยวด... สละความเห็นแก่ตัวเพื่อผล คือ... ประโยชน์สุขอันไพศาลของมวลมนุษยชาติเป็นสำคัญ บรรพชนชาวไทยอีสานแต่โบราณถือเป็นเทศกาล ที่ประชาชนทั้งหลายพึงสนใจ ร่วมมือ ร่วมใจกันหนึ่งปีสักครั้งหนึ่ง6-8 กุมภาพันธ์ 2563

วันประทายข้าวเปลือก
6 ก.พ. 63 ชม หนึ่ง ชุมแพ ปะทะ น้องใหม่ เมืองชุมแพ (กลางคืน)
วันงานบุญมหาชาติ
7 ก.พ. 63 ชม พรนิมิตร มงคลศิลป์ (กลางคืน)
8 ก.พ. 63 ฟังเทศน์มหาชาติ ตลอดวัน
ขอบคุณเจ้าของภาพ : น้องใหม่ เมืองชุมแพ, มิตร มงคลชัย พรนิมิตร มิตรมงคลชัย

« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น