BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

มท.3 ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ตรวจติดตามการส่งเสริมอาชีพการปลูกไม้ผล เงาะและทุเรียน


เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 63 เวลา 11.00 น. นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) พร้อมด้วย นางแว่นฟ้า ทองศรี และคณะทำงานฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานการส่งเสริมอาชีพการปลูกไม้ผล เงาะและทุเรียน เป็นอาชีพเสริม ณ หมู่ที่ 8 บ้านเวินโดน และ หมู่ที่ 13 บ้านศรีรุ่งเรือง อำเภอปากคาด ตำบลปากคาด จ.บึงกาฬ โดยมี นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยผู้บริหารจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล ให้การต้อนรับ
ในการนี้ นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มท. ได้สอบถามถึงปัญหาความต้องการของเกษตรกรผู้ปลูกเงาะ และทุเรียนในพื้นที่ จ.บึงกาฬ โดยเกษตรกรผู้ปลูกมีความต้องการด้านน้ำเพื่อการเกษตรในห้วงฤดูแล้ง ซึ่งจังหวัดได้รับข้อเสนอเพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไข ทั้งเรื่องการขุดลอกเพื่อสร้างที่กักเก็บน้ำ หรือการเจาะบ่อบาดาล เป็นต้น สำหรับช่องทางการจำหน่าย พบว่าผู้บริโภคให้ความสนใจเข้าไปซื้อผลผลิตถึงในสวน และปัจจุบันราคาผลผลิตยังอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ โดย รมช.มท. ได้ให้แนวทางการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร โดยสามารถประสานจังหวัดช่วยเหลือในการจำหน่ายสินค้าการเกษตรผ่านช่องทางองค์การตลาด ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทยได้ อันจะเป็นอีกช่องทางสำคัญที่จะระบายสินค้าทางการเกษตรทั้งผลไม้ และผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆ ของเกษตรกร

โดยในอนาคตจะมีการนำแอพพลิเคชั่นมาส่งเสริมในการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ ซึ่งจะเกิดความสะดวกทั้งต่อเกษตรกรและผู้ซื้อสินค้าต่อไป.

« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น