BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

จังหวัดบึงกาฬ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

คำสั่งจังหวัดบึงกาฬที่ 1178/2563

เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด -19 และกำหนดมาตรการผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น