BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

สพฐ. เปิดสอบ "ครูผู้ช่วย 4,428 ตำแหน่ง" รับสมัคร 16-22 มิ.ย. นี้


วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 เฟซบุ๊ก ศธ.360 องศา เผยแพร่ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ลงนามโดย นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องเปิดสอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ ซึ่งมีอัตราว่างจำนวน 4,428 ตำแหน่ง จะเปิดรับสมัครวันที่ 16-22 มิถุนายน นี้


ส่วนวันสอบวันที่ 11-12 กรกฎาคม โดยภาค ก ใช้เกณฑ์เดิม ส่วนจะมีการขึ้นบัญชีหรือไม่อย่างไร ให้ตรวจสอบจากประกาศรับสมัคร

ทั้งนี้ ประกาศระบุว่า เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 เริ่มคลี่คลาย ทาง สพฐ. จึงมีหนังสือแจ้ง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคคลทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ดังนี้

1. ประกาศรับสมัคร : ภายในวันที่ 8 มิถุนายน
2. รับสมัคร : วันอังคารที่ 16-22 มิถุนายน ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือก : ภายในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน
4. ประเมินประวัติและผลงาน : ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม
5. สอบข้อเขียน (ภาค ก ใช้เกณฑ์เดิม และ ข) : วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม
6. สอบสัมภาษณ์ : วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม
7. ประกาศผลการคัดเลือก : ภายในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม
ก.ค.ศ.ออกประกาศหลักเกณฑ์ฯ การสอบครูผู้ช่วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2563

ภาค ก 200 คะแนน (สอบปรนัย)
- ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 100 คะแนน
- ภาษาอังกฤษ 50 คะแนน
- ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี 50 คะแนน

ภาค ข 200 คะแนน (สอบปรนัย)
- มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน 75 คะแนน
- วิชาเอก 100 คะแนน
- กฎหมาย และแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 25 คะแนน

ภาค ค 100 คะแนน
- ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา

https://otepc.go.th/th/content_page/download/91/2968/17.html


« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น