BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563

บึงกาฬ! ผ่อนปรนระยะ 4 ยกเลิกด่านโควิดทั้งจังหวัด พร้อมย้ายที่กักตัวใหม่


เข้าสู่การผ่อนปรนระยะ 4 จังหวัดบึงกาฬสั่งยกเลิกด่านโควิด-19 ทั่วจังหวัด พร้อมเปลี่ยนสถานที่กักตัวของรัฐ จาก มรภ.อุดรฯ ศูนย์บึงกาฬ เป็นโรงแรมอาฮงแม่โขงวิว บ้านอาฮง แต่ยังการเฝ้าระวังไว้

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากมีมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 4 ให้ประชาชนสามารถเดินทางข้ามเขตในพื้นที่จังหวัดได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด ภายหลังมาตรการผ่อนคลายการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด ตามความในข้อ 5 ของข้อกำหนด (ฉบับที่ 9 )และข้อ 4 ของข้อกำหนด (ฉบับที่ 10) นายสนิท ขาวสะอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดบึงกาฬโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบึงกาฬ จึงมีคำสั่งยกเลิกจุดตรวจการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ covid-19 จำนวน 5 จุดตรวจที่ตั้งอยู่ในทุกอำเภอของจังหวัดบึงกาฬ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

และเปลี่ยนแปลง “สถานที่กักกันจังหวัดบึงกาฬ (Local Quarantine)” จากสถานที่เดิม คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ เปลี่ยนแปลงเป็นสถานที่โรงแรมอาฮงแม่โขงวิว บ้านอาฮง ตำบลไคสี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ส่วนอื่นๆ นอกนั้นให้เป็นไปตามคำสั่งเดิมทุกประการ ทั้งนี้ตั้งแต่ 15 มิ.ย.63 เป็นต้นไป ส่วนมาตรการอื่นๆ ให้เป็นไปตามส่วนกลางกำหนด.


ข่าวต้นฉบับ

« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น