BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

บึงกาฬเปิดเรียนวันที่ 2 ยังเข้มวิถีใหม่ NewNormal ป้องกันโควิด


เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 2 ก.ค.ที่ประตูหน้าโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ นายอุบล ไชยดี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ นำคณะครู ตั้งแถวตรวจคัดกรองนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 - ชั้นปีที่ 6 ก่อนเข้าไปภายในโรงเรียนตามมาตรการ ของกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ ที่กำหนดให้โรงเรียนมีความพร้อมก่อนเปิดเรียน โดยนักเรียน ผู้ปกครอง รวมทั้งครู ต้องผ่านจุดคัดกรอง ตรวจวัดไข้ ติดสติ๊กเกอร์ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ ก่อนที่จะเข้าไปภายในโรงเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดขิงโรคโควิด-19 ซึ่งทางโรงเรียนแห่งนี้ได้จัดทำแผนการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยใช้รูปแบบที่ 1 การสลับชั้นมาเรียนของนักเรียน ในแบบสลับวันเรียนตามเลขนับจำนวนเลขคู่เลขคี่
โดยมีรูปแบบการดำเนินกิจกรรม ตามรูปแบบวิถีชีวิตในแบบใหม่ (New Normal) ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ซึ่งวันนี้เป็นการเปิดเรียนเป็นวันที่ 2 เป็นคิวของนักเรียนที่เลขนับจำนวนลงท้ายด้วยเลขคู่ เช่น 2,4.6...44 ส่วนเมื่อวานที่เปิดเรียนวันแรกเป็นคิวของนักเรียนที่นับจำนวนได้เลขคี่ เช่น 1,3,5....45 เป็นต้น

ส่วนโรงเรียนระดับชั้นมัธยมคือโรงเรียนบึงกาฬ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ นายสุรสิทธิ์ สิทธิอมร ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงกาฬ นำคณะครู คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ทหารชุดปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด และเจ้าหน้าที่ อสม.ตำบลบึงกาฬ ตรวจคัดกรองนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมปีที่ 1-6 จำนวนกว่า 2,700 คน เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียน บุคลากร และผู้ปกครองก่อนเปิดเรียนใหม่แบบวิถีใหม่ New Normal ตามเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ และทางโรงเรียนยังได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ อสม.อยู่ประจำโรงเรียนตั้งแต่เช้าจนถึงเย็น หากพบนักเรียนที่มีอาการผิดปกติสามารถเข้าตรวจคัดกรองได้ทันที โดยจัดให้มีการคัดกรองวัดไข้ ให้กับนักเรียน ครู และผู้เข้ามาติดต่อทุกคน มีการสังเกตอาการ เช่น ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ เหนื่อยหอบ หายใจลำบาก ก่อนเข้าไปในโรงเรียน หากมีไข้จะส่งตัวเข้าโรงพยาบาลทันที กำหนดให้นักเรียน ครู และผู้เข้ามาติดต่อทุกคน ต้องสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย มีจุดล้างมือด้วยสบู่ อย่างเพียงพอมากกว่า 40 จุด มีการจัดวางเจลแอลกอฮอล์สำหรับใช้ทำความสะอาดมือ บริเวณทางเข้าอาคารเรียน หน้าประตูห้องเรียน ทางเข้าโรงอาหาร มีการจัดโต๊ะเรียน เก้าอี้นั่งเรียน ที่นั่งในโรงอาหาร ที่นั่งพัก โดยจัดเว้นระยะห่าง ระหว่างกัน อย่างน้อย 1-2 เมตร (ยึดหลัก Social distancing) มีการติดคิวอาร์โค้ดของ “ไทยชนะ”หน้าโรงเรียน ให้นักเรียนสแกนเข้าและออก เป็นต้น.

นายสุรสิทธิ์ สิทธิอมร ผู้อำนวยการกล่าวว่า เรื่องการเฝ้าระวังตามมาตรการเฝ้าระวัง ขณะเปิดภาคเรียนของนักเรียนซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 2,700 คน วันนี้เราเริ่มต้นด้วยการประชุมปรึกษาหารือกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานบุคลากรทางการแพทย์และคณะกรรมการควบคุมโรคระบาดของจังหวัดบึงกาฬ มีความเห็นพ้องต้องกันว่าทางโรงเรียนมีความพร้อมที่จะเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติ โดยมีมาตรการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด ทางโรงเรียนจึงได้ประสานงานกับบุคลากรทางการแพทย์ ให้มาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนบึงกาฬเต็มเวลาหรือ full Time และการเฝ้าระวังในเรื่องของการล้างมือการสวมหน้ากากอนามัย และหน้ากากอนามัยนี้ทางโรงเรียนได้จัดหาให้นักเรียนคนละ 2 ชิ้น ทั้งคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วย ในการเตรียมความพร้อมของระยะห่างได้กระทำอย่างเต็มที่ภายใต้สถานที่และทรัพยากรที่มีจำกัด บางห้องก็สามารถจัดได้เต็มศักยภาพ บางห้องก็ผ่อนปรนมาตรการโดยให้เว้นระยะห่างได้ตามมาตรการของกรมอนามัยและสาธารณสุขที่สำรวจและกำหนดมาให้ ทั้ง 44 ข้อ สรุปว่าโรงเรียนบึงกาฬมีความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนในเทอมนี้แน่นอน

ข่าวต้นฉบับ

« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น