BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันพุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563

พช.บึงกาฬ 3 สร้าง: สร้างเมือง สร้างคน สร้างรายได้ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พช.บึงกาฬ 3 สร้าง: สร้างเมือง สร้างคน สร้างรายได้ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563  เวลา 15.30 น. ที่ผ่านมา ได้รับเกียรติจากนายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมกันแถลงข่าว เปิดงานโครงการพัฒนาระบบตลาดและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า เกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรมส่งเสริมการตลาดและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีกำหนดจัดงานขึ้นในระหว่างวันที่ 20 ถึง 30 สิงหาคม 2563 ณ พระราม 2 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าพระราม 2 และวันที่ 9 ถึง 13 กันยายน 2560 ฌ ลานนาข่า 1- 3 ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานี

ซึ่งจะมีการจัดงาน 2 ครั้งด้วยกันภายใต้ชื่องานสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนภูมิปัญญาสร้างสรรค์มหัศจรรย์บึงกาฬ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการตลาดและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรและบริการชุมชนเพื่อเชื่อมโยงกลุ่มอาชีพผู้ประกอบการสินค้าทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดบึงกาฬกับกลุ่มอาชีพผู้ประกอบการและลูกค้านอกพื้นที่และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งทางด้านการประกอบอาชีพศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีตามวิถีอารยธรรมลุ่มแม่น้ำโขงและภูมิปัญญาท้องถิ่น ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดบึงกาฬที่ได้รับการพัฒนายกระดับมีมาตรฐานและคุณภาพให้เป็นที่แพร่หลาย ทั้งนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ โดยมีนายสุรพล แก้วอินธิ พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬเข้าร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ ณ ห้องคอนเวนชั่นโรงแรมเดอะวัน ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ภาพข่าว :  กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น