BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

บึงกาฬ ส่งทีมนักรบชุดขาวร่วมปฏิบัติภารกิจควบคุมโรคโควิด-19 จ.สมุทรสาคร(มีคลิป)
เช้านี้ เวลา 09.00 น.วันที่ 25 ก.พ.ที่โรงพยาบาลบึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ นายภมร ดรุณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ และนายแพทย์กมล แซ่ปึง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงกาฬ ร่วมกันเป็นประธานในพิธีส่งทีมนักรบชุดขาว และให้กำลังใจทีมนักรบชุดขาวในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ จำนวน 9 คน ที่จะเดินทางไปร่วมปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมโรคโควิด-19 ที่โรงพยาบาลสนาม จังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2564 โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบึงกาฬ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ร่วมให้กำลังใจ และส่งทีมนักรบชุดขาวอย่างอบอุ่นที่รพ.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ นายภมร ดรุณ นายแพทย์ สสจ.บึงกาฬ และนพ.กมล แซ่ปึง ผอ.รพ.บึงกาฬ ร่วมกันส่งทีมนักรบชุดขาว 9 คน ที่จะเดินทางไปร่วมปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมโรคโควิด-19 ที่รพ.สนาม จ.สมุทรสาคร ระหว่าง 28 กพ.-14 มี.ค.64


นายแพทย์กมล แซ่ปึง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงกาฬ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มสูง และมีผู้ป่วยที่รักษาพยาบาลอยู่ภายในโรงพยาบาลเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะที่ จ.สมุทรสาคร ซึ่งขณะนี้ได้ตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อดูแลผู้ป่วยโควิด-19 เป็นการเฉพาะ อย่างไรก็ตาม ลำพังบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลในพื้นที่อาจไม่พอเพียง จึงถือเป็นหน้าที่สำคัญที่แพทย์ พยาบาล เภสัชกร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในจังหวัดต่าง ๆ จะต้องมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพประชาชนและร่วมแก้ไขสถานการณ์โรคโควิด-19 ดังกล่าว

ด้าน นายแพทย์ภมร ดรุณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ กล่าวว่า แม้จังหวัดบึงกาฬจะไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 แต่ภารกิจควบคุมโรคโควิด-19 ก็เป็นหน้าที่สำคัญของบุคลากรทางสาธารณสุข โดยขณะนี้ จังหวัดบึงกาฬได้มีการส่งทีมบุคลากรฯลงพื้นที่ช่วยเหลือการควบคุมโรคแล้วหลายทีม การปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ ทางทีมบุคลากรฯ ที่ไปปฏิบัติหน้าที่ก็จะมีการเข้ากักกันในสถานกักกันที่จังหวัดจัดให้ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข สุดท้ายนี้ จึงขอขอบคุณทีมนักรบชุดขาวทุกท่านที่อาสาลงพื้นที่เป็นตัวแทนของจังหวัดบึงกาฬ ในการปฏิบัติภารกิจควบคุมโรคโควิด-19 ที่จ.สมุทรสาครในครั้งนี้ ขอให้ทุกท่านมีความปลอดภัย และเจริญเติบโตในหน้าที่การงานต่อไป

สำหรับการส่งทีมควบคุมโรคในครั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ได้ประกาศรับอาสาสมัครทางการแพทย์เพื่อลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่สมุทรสาคร โดยได้คัดเลือกทีมแพทย์- พยาบาล ที่ความสมัครใจ มีความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจ เดินทางไปเป็นกำลังเสริม สนับสนุน หรือสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้กับคณะแพทย์ – พยาบาล ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งจังหวัดบึงกาฬ มีบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 9 คน เดินทางไปในภารกิจในครั้งนี้ ได้แก่ 

1. นพ.เขตไท สายปิ่น นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลปากคาด 

2. น.ส.ประทุมวรรณ  พันธ์นิยม พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลบึงกาฬ  

3. น.ส.ธัญญาวรรณ  จันทะเป้  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  โรงพยาบาลบึงกาฬ   

4. น.ส.กนกวรรณ  เที่ยงผดุง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการโรงพยาบาลบึงโขงหลง 

5. น.ส.เบญจมาส  อุปนันท์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  โรงพยาบาลโซ่พิสัย  

6. น.ส.กอบกุล  เหล่าศรีชัย เภสัชกรปฏิบัติการ  โรงพยาบาลบึงกาฬ 

7. น.ส.อัยรารัตน์  โกศล  เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน  โรงพยาบาลพรเจริญ  

8. นายฐิติโชติ  วิทยะ พนักงานขับรถยนต์  โรงพยาบาลบึงกาฬ  และ 

9. นายทรงศักดิ์ โพธิ์สว่าง  พนักงานขับรถยนต์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ

โดยก่อนการเดินทาง คณะผู้บริหาร ได้กล่าวให้กำลังใจ และร่วมกันขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คือ หลวงปู่โง่น พระพุทธรูปประจำโรงพยาบาลบึงกาฬ และศาลเจ้าแม่สองนาง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองบึงกาฬ จากนั้นได้ร่วมกันมอบดอกไม้ และส่งทีมบุคลากรทางการแพทย์ขึ้นรถเดินทางไปปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย และหลังจากปฏิบัติภารกิจเรียบร้อยแล้ว บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนจะถูกกักตัว 14 วันในพื้นที่พิเศษ และตรวจหาเชื้อโควิด-19 จนมั่นใจได้ว่าร่ายกายปลอดจากเชื้อ สมบูรณ์ แข็งแรง จึงจะสามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติต่อไป.
บึงกาฬ//ข่าว : นิธิศักดิ์ เศรษฐแสงศรี


« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น