BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

บึงกาฬส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา และวันวิสาขบูชาเนื่องในสัปดาห์วิสาขบูชาอาเซียนสานสัมพันธ์ไมตรี

 
วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 7:30 น นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ณวัดสุดเขตแดนสยาม  ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยทางจังหวัดบึงกาฬได้กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล วันวิสาขบูชา จังหวัดบึงกาฬ พุทธศักราช 2564 เพื่อส่งเสริม ให้พระพุทธศาสนิกชนทุกภาคส่วนได้บำเพ็ญศาสนกิจ เข้าวัด ทำบุญปฏิบัติธรรม ชำระจิตใจให้สะอาด ผ่องใส ถวายเป็นพุทธบูชา ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 07:00 น ณ วัด สุดเขตแดนสยาม ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ


วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นวันที่มีเหตุการณ์ที่สำคัญอันเนื่องด้วยพระรัตนตรัย คือ

พระพุทธเจ้า เหตุการณ์ที่สำคัญดังกล่าวเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า คือ บริษัท 4 ได้แก่

ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ให้น้อมรำลีกถึงคุณของพระรัตนตรัยในหลักที่สำคัญ เพื่อนำไปปฏิบัติเพื่อจรรโลงให้

พระพุทธศาสนาดำรงคงอยู่สถิตสถาพร เป็นคุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่ เมื่อวันสำคัญทางศาสนาเวียนมาถึงแต่ละครั้ง

พุทธศาสนิกชนพึงน้อมระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ ด้วยการชุมนุมเพื่อประกอบพิธีกรรม

ทางศาสนา ได้บำเพ็ญบุญกุศล เพื่อเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา โดยวันสำคัญแต่ละวันก็จะมีระเบียบพิธี

ที่แตกต่างกันออกไป การศึกษาวันสำคัญเหล่านี้นอกจากจะให้เราตระหนักถึงความสำคัญของวันดังกล่าว ยังช่วยให้

ปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม และสามารถนำหลักธรรมที่เกี่ยวข้องไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายและตามบทบาทหน้าที่ของกรมการศาสนาที่มุ่งเน้น

ส่งเสริมให้คนไทยนำหลักธรรมทางศาสนามาใช้ให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ให้สังคม

มีคุณภาพ 


นายวิสูตร ดวงสิมา วัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ  ร่วมกับภาคีเครือข่าย ทางวัฒนธรรม ในจังหวัดบึงกาฬ จึงได้ดำเนินโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันสำคัญ

ทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนพึงน้อมระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า พระธรรม

และพระสงฆ์ ด้วยการมีส่วนร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในมิติศาสนา บำเพ็ญบุญกุศล เพื่อเป็นพุทธบูชา

ธรรมบูชา สังฆบูชา และได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนแล้วนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติตนให้เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี

กิจกรรมในครั้งนี้

1.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนในจังหวัด ได้ร่วมกันทำกิจกรรมและทำบุญเนื่องใน

โอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

2.เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนพึงน้อมระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ ด้วยการ

มีส่วนร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในมิติศาสนา บำเพ็ญบุญกุศล เพื่อเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา

3.เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนน้อมนำหลักธรรมคำสอนไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

4.การจัดนิทรรศการเนื่องในวัน วิสาขบูชา วันสำคัญของโลก ระหว่าง วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2564 ณ บริเวณลานธรรม วัดสุดเขตแดนสยาม (ธ) อำเภอเมืองฯ จังหวัดบึงกาฬ


ทางสำนักวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ ได้ขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนา มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) ระลอกใหม่ ให้ตรวจอุณหภูมิร่างกาย  ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่าง และ สวมใส่หน้ากากอนามัย ตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ และกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี


กิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน

ระหว่างวันที่ 20 - 26 พฤษภาคม 2564 ณ วัดสุดเขตแดนสยาม ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ

จังหวัดบึงกาฬ
บึงกาฬ//ข่าว : สุจินดา เมธิอิทธิกุลไพศาล 

เกรียงไกร พรมจันทร์  รายงาน

« PREV
NEXT »

1 ความคิดเห็น

 1. คุณต้องการเงินกู้หรือไม่?
  เราเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่จัดการการเงินระหว่างประเทศสำหรับเครื่องมือธนาคารใด ๆ สิ่งที่เกี่ยวกับการหา บริษัท รวมหนี้ที่มีชื่อเสียงที่สามารถช่วยคุณในการลดการผ่อนชำระรายเดือนเพื่อให้คุณมีตัวเลือกการชำระคืนราคาไม่แพงรวมถึงห้องที่จะหายใจเมื่อถึงจุดสิ้นสุดของเดือนและค่าใช้จ่ายจำเป็นต้องได้รับเงิน? Mr Steve Wilson บริษัท สินเชื่อ (Stevewilsonloanfirm@gmail.com) เป็นคำตอบ ลดการชำระเงินของคุณเพื่อบรรเทาความเครียดในค่าใช้จ่ายรายเดือนของคุณ อย่าลังเลที่จะมีส่วนร่วมกับสิ่งอำนวยความสะดวกให้เช่าของเราเนื่องจากเราได้ให้สินเชื่อธุรกิจมากกว่า 2 พันล้านดอลลาร์แก่เจ้าของธุรกิจมากกว่า 25,000 คนเช่นเดียวกับคุณ เราใช้เทคโนโลยีความเสี่ยงที่กำหนดเองของเราเพื่อให้สินเชื่อธุรกิจที่เหมาะสมแก่คุณเพื่อให้คุณสามารถขยายธุรกิจของคุณได้ บริการของเรารวดเร็วและเชื่อถือได้สินเชื่อได้รับการอนุมัติภายใน 24 ชั่วโมงของการใช้งานที่ประสบความสำเร็จ
  ID บรรทัด: 3091140693
  Whatsapp: +14027300344
  เว็บไซต์ของ บริษัท : https://stevewilsonfinancialloanfirm.weebly.com

  * สินเชื่อส่วนบุคคล

  * สินเชื่อรถบรรทุก

  * สินเชื่อรถยนต์

  * สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์

  * รีไฟแนนซ์สินเชื่อ

  * สินเชื่อรวมหนี้

  สินเชื่อเพื่อการศึกษา

  * สินเชื่อฟาร์ม

  * สินเชื่อองค์กร

  * สินเชื่อเริ่มต้นธุรกิจ

  เราเสนอสินเชื่อจากช่วงขั้นต่ำ 500,000 บาทเป็นสูงสุด 500 ล้านบาท บริษัท สินเชื่อสตีฟวิลสันจะให้เงินกู้กับอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม 2% และระยะเวลาเงินกู้ 1 ถึง 30 ปีเพื่อชำระคืนเงินกู้ (ปลอดภัยและ ไม่ปลอดภัย) เป้าหมายของเราคือการให้บริการทางการเงินมืออาชีพที่ยอดเยี่ยม Intermaniaries / ที่ปรึกษา / โบรกเกอร์สามารถนำลูกค้าของพวกเขาและได้รับการคุ้มครอง 100% ในความมั่นใจอย่างสมบูรณ์เราจะทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อย่าทำให้ปัญหาทางการเงินของคุณกับตัวเองเพื่อให้คุณไม่ต้องเป็นหนี้หลักหรือความเครียดทางการเงินขึ้นซึ่งเป็นเหตุผลที่คุณต้องติดต่อเราอย่างรวดเร็วเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาทางการเงินของคุณ มันจะเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่สำหรับเราเมื่อคุณมีเสถียรภาพทางการเงิน
  ส่งอีเมลถึงเราผ่านทาง: stevewilsonloanfirm@gmail.com
  ID บรรทัด: 3091140693

  ขอแสดงความนับถือ
  นายสตีฟวิลสัน
  ID บรรทัด: 3091140693
  Whatsapp: +14027300344
  เว็บไซต์ของ บริษัท : https://stevewilsonfinancialloanfirm.weebly.com

  เราได้รับการรับรองและให้บริการที่รวดเร็วและเชื่อถือได้

  ตอบลบ