BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2564

บึงกาฬ ผช.รมว.อุดมศึกษาฯเยี่ยมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ (U2T)(มีคลิป)วันนี้ (19 ธ.ค.64 ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย ดร.เอกราช ดีนาง ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา รศ.ดร.ชวลิต อธิปัตยกุล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มรภ.อุดรธานี ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานตาม ซึ่งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดังกล่าวได้จัดให้มีการออกบูธนำผลผลิต ซึ่งทำเป็นสินค้าแปรรูปจากวัตถุดิบในท้องถิ่นของตำบลต่าง ๆ ในจังหวัดบึงกาฬ นำมาแสดงและจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจนำไปกินไปใช้ โดยกิจกรรมช่วงเช้าเป็นการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา โดยอาจารย์ที่ปรึกษาประจำพื้นที่ พร้อมร่วมชมนิทรรศการผลงาน U2T ทั้งในส่วนของการนำเสนอผลิตภัณฑ์และผลงานการพัฒนา 31 ตำบล ของ จ.บึงกาฬ ทั้งนี้ ในการดำเนินกิจกรรม มุ่งเน้นในด้านความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือน และลดรายจ่ายในครัวเรือน เช่น การปลูกผักปลอดสารพิษ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้ในครัวเรือน การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่และผลิตอาหารไก่ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า และการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร จากนั้นในช่วงบ่ายคณะของผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ ได้เดินทางเยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรม ณ ศูนย์การเรียนรู้ สวนสุขถาวร บ้านโคกงาม ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมืองบึงกาฬ
ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรี ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า การมาเยี่ยมครั้งนี้มาในนามของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งท่าน ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์มอบหมายให้มาลงในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬเป็นครั้งที่ 2 ครั้งแรกท่านรัฐมนตรีมาเอง และครั้งที่สองท่านมอบหมายให้ผมมาตรวจเยี่ยมครั้งนี้ก็เพื่อที่จะมาให้กำลังใจทีมงานมาดูความคืบหน้าซึ่งเราได้ทำโครงการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงวันนี้เป็นเดือนที่ 10 แล้วและสิ่งที่เราจะทำได้ก็ด้วยความร่วมมือร่วมใจกันในการทำสิ่งที่มีประโยชน์ให้กับพี่น้องในตำบลต่าง ๆ  โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเป็นโครงการที่ทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การดำเนินโครงการในปี 2564 นี้เราทำอยู่จำนวน 3,000 ตำบลทั่วประเทศ มีการจ้างงาน 60,000 ตำแหน่ง และก็เป็นการใช้ภูมิปัญญาในรั้วมหาวิทยาลัย ทั้งบุคลากร อาจารย์และนักศึกษา มาช่วยยกระดับทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของพี่น้องใน 3,000 ตำบล ซึ่งเราคาดหวังว่า ในปี 2565 เราจะทำอีกประมาณ 7,000 ตำบล ทั่วประเทศ ซึ่งจะมีการจ้างงานอยู่ประมาณแสนกว่าตำแหน่ง แต่เราก็หวังว่าเราจะทำโครงการดี ๆ แบบนี้ให้เป็นประโยชน์กับพี่น้องอย่างดียิ่ง เพราะว่าบัณฑิตและภูมิปัญญาต่าง ๆ ที่จะนำมาสู่การพัฒนาอาชีพและพัฒนาชีวิตของพี่น้องชาวไทย ซึ่งวันนี้เป็นการมาเยี่ยมชมโครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ ซึ่งส่วนมากก็ทำได้ดีทุกตำบล แต่ก็ได้เสนอแนะเรื่องเน้นชื่อตำบล เบอร์โทรศัพท์ ที่ตั้งของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ให้โดดเด่นเป็นที่รู้จักเพื่อผู้สนใจติดต่อซื้อขาย เนื่องจากหลายตำบลผลิตสินค้าประเภทเดียวกัน.

ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ ผู้ช่วย รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วยคณะ เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของบัณฑิต ม.รภ.อุดรธานีศูนย์บึงกาฬ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ (U2T) ใน 31 ตำบลของ จ.บึงกาฬ บึงกาฬ//ข่าว : นิธิศักดิ์ เศรษฐแสงศรี

« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น