BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

บ่มีฮักแท้ในวงเหล้า - อาม ชุติมา【LYRIC VIDEO】อ้ายมันซั่ว หรือว่าน้องมันโง่ สับรางได้อย่างลงโต โพดโพอิหลี
เหงา อ้ายก็แวะมา เบิดเวลาแล้วอ้ายกะหนี แม้ว่าน้องสิเฮ็ดดีกับอ้ายส่ำใด๋

โตจริงบ่ต้องติงคีง เขากะสำคัญ โตสำรองคือจั่งน้องนั่นได้แต่สำคัญโต

น้องมันแค่เหล้าขาว น้องมันสาวเหล้าโท รูปลักษณ์มันบ่น่าโชว์คือจั่งเหล้านอก

 * บ่มีฮักแท้ในวงเหล้า จักสิเว้าอิหยังหลาย ถึงว่าน้องจะรักมากมาย แต่อ้ายแค่รู้สึกดี

ในใจของอ้ายมีเขาอยู่ ตำจอกจนวินกะบ่ได้อยู่ ในใจของพี่
ผู้สาวเหล้าขาว ผู้บ่าวงเหล้าสี ฮู้ดีมันต่างกัน

ไผว่าฮักแท้ มันแพ้ ชิดใกล้ ขนาดเขาอยู่ตั้งบักไกล ใจอ้ายยังมีแต่เขา
เกือบสิดีแล้ว เรื่องระหว่างเรา แต่อ้ายกะมีเขาอยู่ในใจ โอ้ย

(ซ้ำ * , * ) 
ผู้สาวเหล้าขาว ผู้บ่าวงเหล้าสี ฮู้โตดี ว่าควรสิอยู่จุดใด๋


ที่มา : อามชุติมา อามแอ๊ะ เผยแพร่เมื่อ 13 ส.ค. 2018
« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น