BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2567

ยื่นคำขอออกโฉนดเพื่อการเกษตร!

 ยื่นคำขอออกโฉนดเพื่อการเกษตร!

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิฯ ไม่มีรายชื่อก็ไม่ต้องยื่นเอกสารคำร้องฯ 

✅ ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิยื่นความประสงค์ออกโฉนดเพื่อการเกษตร https://www.facebook.com/alrobuengkan และ

✅ ตรวจสอบ แผน quick win โปรดใส่เลขบัตรประชาชน https://punsuk.alro.go.th/LandTitleDeed/LandTitleDeed_2.html


ผู้ที่มีชื่อครอบครองที่ดิน สปก.-04 นำเอกสารดังนี้ เพื่อดำเนินการเปลี่ยนเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดที่ดิน

✅ กรอกเอกสารคำร้องฯ

✅ ใบสปก.-04 ตัวจริง 

✅ สำเนาทะบียนบ้าน 

✅ สำเนาบัตรประชาชน 

กรอกเอกสารคำร้องฯ แจ้งเบอร์ติดต่อกลับที่สปก.ศูนย์ราชการจังหวัด ในวัน-เวลาราชการ หรือที่เว็บไซต์ ของสปก. https://alro.go.th หรือที่ Mobile Unit


คำชี้แจงเพิ่มเติม (สำคัญ) 👇

- ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิฯ ไม่มีรายชื่อก็ไม่ต้องยื่นเอกสารคำร้องฯ

- จนท.จะออกให้บริการนอกพื้นที่ ผู้ที่มีชื่อครอบครองที่ดิน สปก.-04 ที่มีสิทธิ์ทุกคน ยื่นคำขอออกโฉนดเพื่อการเกษตรได้ (แผน 5 ปี)


สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ (ส.ป.ก.บึงกาฬ) 

ที่ตั้ง : 421 หมู่ที่​ 5​ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000

โทรศัพท์ : 042-491105

E-Mail : buengkan@alro.go.th

https://www.facebook.com/alrobuengkan

https://alro.go.th/th/buengkan/contactus


« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น