BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

จัดใหญ่!! เฉลิมฉลอง 42 ปี โซ่พิสัย 19-25เมษายน62

ขอเชิญเที่ยวงาน เฉลิมฉลอง 42 ปี โซ่พิสัย ณ บริเวณถนนหน้าที่ว่าการอำเภอโซ่พิสัย ตลอดแนว

อำเภอโซ่พิสัย เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดบึงกาฬ ซึ่งแยกออกมาจากจังหวัดหนองคาย ตาม พระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. 2554 อันมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2554

อำเภอโซ่พิสัย ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2515 โดยมีการปกครอง 3 ตำบล คือ ตำบลโซ่ ตำบลศรีชมภู และตำบลหนองพันทา ภายใต้การปกครองของกิ่งอำเภอโซ่พิสัย อำเภอโพนพิสัย และได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอโซ่พิสัย เมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2520


วันที่ 19-25 เมษายน 2562

...พบกันเด้อ พี่น้องจังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดใกล้และไกลกัน
ไปม่วนนำกันเด้อออออออ..
ที่มา : ตามกะเญิม สตูดิโอ เผยแพร่เมื่อ 9 มี.ค. 2019
« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น