BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562

มาด้วยใจ! เปิดรับสมัครสมาชิกใหม่ กู้ภัยนทีธรรม


เอกสารที่ต้องใช้ อย่างล่ะ 2 ชุด
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. รูปถ่าย 2 นิ้ว

กรณีที่อายุไม่ถึง 18 ปี ต้องนำผู้ปกครองมาด้วย
- จุดเมือง อยู่บริเวณข้างฉลองบาร์ 
- จุดศรีวิไล อยู่บริเวณศรีวิไลประตูเหล็ก และบ้านหนองจันทร์ @ผู้เฒ่าสายบรรเทิง

** สิ่งที่ต้องเตรียมมาคือใจล้วนๆ
« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น