BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ดำเนินธุรกิจ!! ต้องรู้ จัดทำตามมาตรฐานที่กรมสรรพากรกำหนด

รูปภาพ pospos.co/article/detail/5c593e14bd7ae636e685d6c9


ใบกำกับภาษีถือเป็นเอกสารที่มีความสำคัญในการดำเนินธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคลทั้งบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด เพราะใช้เป็นหลักฐานสำคัญในการบันทึกรายได้และค่าใช้จ่าย ใบกำกับภาษีต้องจัดทำตามมาตรฐานที่กรมสรรพากรกำหนด ซึ่งประกอบด้วย

1. ระบุคำว่า"ใบกำกับภาษี"ในที่เด่นชัด

2. ระบุชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

3. ระบุ ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ซื้อสินค้า/ผู้รับบริการให้ครบถ้วน

4. ระบุ เล่มและเลขใบกำกับภาษีเรียงลำดับตามวัน

5. ระบุ ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินค้าหรือบริการ

6. ระบุ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยให้แยกออกจากมูลค่าของสินค้า/บริการให้ชัดแจ้ง

7. ระบุ วัน เดือน ปี ที่ออกใบกำกับภาษี

8. ให้มีข้อความอื่นที่อธิบดีกำหนดที่มา : dhanakom.com/15718899/ใบกํากับภาษี-excel
« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น