BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

อบจ.บึงกาฬ สพป.สพม.21 ลงนามความร่วมมือพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันที่ 29 พ.ย.62 เวลา 11.00 น. ดร.อัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (MOU) ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 21 โดยมีนายนิพนธ์ คนขยัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ นายภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ นายอนุกูล ทองนุ้ย ผู้อำนวยการ สพป. บึงกาฬ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนขนาดเล็ก และ ผู้บริหารสังกัด สพม.21รวม 450 คน ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุมคอนเวชั่นฮอล โรงแรมเดอะวัน อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

นายอนุกูล ทองนุ้ย ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ในนามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณสำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้

1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ จำนวน 12,564,845 บาท
2. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบเพื่อให้เป็นองค์กรพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพอย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 3,250,000 บาท

รวมงบประมาณที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬให้การสนับสนุนทั้งสองเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 15,424,845 บาท ส่งผลให้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงขึ้นและนักเรียนมีระดับคุณภาพการอ่านออกเขียนได้ดีขึ้น นักเรียนมีโอกาสที่มากขึ้นและหลากหลายในการพัฒนาทักษะ สมรรถนะให้ตรงและเต็มตามศักยภาพของแต่ละคน นำมาซึ่งความสุขในการเรียนรู้ของเด็กและความพึงพอใจของชาวจังหวัดบึงกาฬ

เพื่อให้ความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีความเข้มแข็งและเป็นรูปธรรม จึงจัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาครั้งนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมลงนามประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน ครูปฐมวัย ในโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตสซอรี และครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนขนาดเล็ก ศึกษานิเทศก์ สพป. บึงกาฬ และ ผู้บริหารสังกัด สพม. 21 รวม 450 คน ที่มาร่วมแสดงถึงความเข้มแข็งของเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดบึงกาฬ

ดร.อัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่าการลงนามข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อบจ.ให้การสนับสนุนกว่า 15 ล้านบาท นับว่าเป็นงบประมาณที่มากพอที่จะสร้างคุณภาพการศึกษา จังหวัดบึงกาฬโชคดีที่ได้รับการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจาก อบจ. อย่างดียิ่งและต่อเนื่อง หลายโครงการ หลายกิจกรรมช่วยแก้ปัญหาคุณภาพนักเรียน สร้างโอกาส สร้างคุณภาพให้เด็กบึงกาฬ เช่น โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตสซอรี ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนเด็กเป็นรายบุคคล สอนตามศักยภาพของเด็กแต่ละคน แน่นอนเป็นวิธีการสอนที่ดี แต่มีข้อจำกัดที่ต้องใช้สื่อ อุปกรณ์จำนวนมากและมีราคาแพง แต่ไม่เป็นข้อจำกัดของบึงกาฬเลย เพราะการสนับสนุนของ อบจ.บึงกาฬ เด็กบึงกาฬมีโอกาสเรียนมอนเตสซอรีฟรี โดยไม่ต้องเสียค่าเทอม 4-5 หมื่น เช่นเดียวกับโครงการอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการของ สพป. บึงกาฬ หรือ สพม. 21 ล้วนเป็นความร่วมมือในการพัฒนาที่มุ่งเป้าไปที่คุณภาพของเด็ก

อบจ.บึงกาฬ ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณแล้ว ที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะช่วยกันพัฒนาคุณภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูต้องทำอย่างไรเด็กถึงจะเกิดคุณภาพ ทำอย่างไรจึงจะเป็นคุณภาพที่คงทนและยั่งยืน นั้นเป็นภาระงานของเขตพื้นที่การศึกษาที่ต้องดำเนินการต่อ ซึ่งต้องขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ โดยนายนิพนธ์ คนขยัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาการศึกษา หวังว่าโรงเรียนและคุณครูปฐมวัยและครูชั้น ป.1 จะทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถที่จะปูรากฐานการศึกษาที่แข็งแรงให้กับเด็กต่อไป

ด้านนายนิพนธ์ คนขยัน นายก.อบจ.บึงกาฬ กล่าวว่าที่ผ่านมาตนเป็นคนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาเรียนจบแค่ชั้น ม.ปลายจาก กศน.ในโอกาสที่ตนได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องชาวบึงกาฬ ให้มานั่งในตำแหน่งนายก อบจ.จึงอยากเห็นลูกหลานชาวบึงกาฬได้มีโอกาสที่ดีทางการศึกษามากขึ้น จึงพร้อมด้วยสมาชิกสภา อบจ.อนุมัติเงินงบประมาณมาสนับสนุนการศึกษาทั้งโรงเรียนประถมและมัธยมในวันนี้ เพื่อนำมาขับเคลื่อนทางการศึกษาโดยยกให้เป็นหน้าที่ของคณะครู ผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อลูกหลานชาวบึงกาฬ”เก่งและดี ดีและเก่ง”ทางด้านความประพฤติและการเรียนรู้ต่อไป.


« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น