BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันพุธที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ขัวมิดตะพาบ 5 "บึงกาฬ-ปากซัน" ไปเบิ่ง "น้ำสองสี" ปากซัน

โครงการสะพานข้ามแม่น้ำโขง เชื่อมมิตรภาพระหว่างไทยกับลาว แห่งที่ 5 ได้เริ่มต้นสำรวจมาแต่ปี 2554 เชิงสะพานฝั่งไทยอยู่ที่บ้านดอนยม ต.ไคสี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ข้ามแม่น้ำโขง ส่วนฝั่งลาวคือ บ้านกล้วย เมืองปากซัน แขวงบอลิคำไซ

สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) มีจุดเริ่มต้นโครงการที่บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 222 (กม.123+430) อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ และจุดสิ้นสุดโครงการที่กม.16+340.580 (จุดตัดถนนสาย 13) เมืองปากซัน แขวงบอลิคำไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว


รูปแบบทางหลวงของโครงการเป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจร โดยจะมีช่องจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้าง 2.50 เมตร ในเขตทาง 60 เมตร โดยถนนฝั่งไทยยาว 12.13 กิโลเมตร และถนนฝั่งลาวยาว 2.86 กิโลเมตร รูปแบบสะพานข้ามแม่น้ำโขงเป็นแบบสะพานคานขึงคอนกรีตอัดแรงรูปกล่อง (Extradosed Prestress Concrete Bridge) ขนาด 2 ช่อง

จราจร มีไหล่ทางและทางเท้าโดยมีความยาวช่วงข้ามแม่น้ำโขง 810 เมตรและทางลาดขึ้นลงสะพานทั้งสองฝั่งรวมความยาวสะพานทั้งหมด 1,350 เมตร มีด่านควบคุม (Border Control Facilities, BCF) อยู่ทั้ง 2 ฝั่งประเทศ และจุดสลับทิศทางจราจรอยู่ในฝั่ง สปป.ลาว

« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น