BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2563

อีสาน! "บึงกาฬ" หนึ่งใน 13 จังหวัด ประกาศเตือนภัยแล้งฉุกเฉิน
ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายงานสถานการณ์ภัยแล้ง ข้อมูล ณ วันที่ 27 ธ.ค. 62 ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว 13 จังหวัด จำนวน 68 อำเภอ 423 ตำบล 3,769 หมู่บ้าน 20 ชุมชน ได้แก่ เชียงราย  น่าน เพชรบูรณ์ อุทัยธานี นครพนม มหาสารคาม บึงกาฬ หนองคาย บุรีรัมย์ กาฬสินธุ์ นครราชสีมา กาญจนบุรี ฉะเชิงเทราและอยู่ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัด ลงนามในประกาศเขตฯ 3 จังหวัด ได้แก่ สุโขทัย  ชัยนาท  สุพรรณบุรี

ที่มา : เรื่องเล่าเช้านี้

« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น