BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563

มท.3 ลงพื้นที่บึงกาฬ ดูการแก้ปัญหาภัยแล้งและแหล่งผลิตประปาสำรอง


เมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้ 27 ม.ค. ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มหาดไทยหรือ มท.3 ลงพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ เพื่อตรวจติดตามการป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้งไม่ให้กระทบการผลิตน้ำประปาในเขตพื้นที่อำเภอพรเจริญ และอำเภอใกล้เคียง ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบึงกาฬ โดยมีนายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนและผู้นำท้องถิ่น 300 คนให้การต้อนรับ ณ สถานีสูบน้ำดิบแม่น้ำสงคราม บ.ดอนหญ้านาง ม.1 ต.ดอนหญ้านาง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ พร้อมรับฟังสถานการณ์ภัยแล้งที่กระทบต่อการผลิตน้ำประปาในพื้นที่ให้บริการอำเภอพรเจริญ รวมถึงการวางแผนบริหารจัดการให้บริการในห้วงฤดูแล้งนี้จาก นายเกรียงศักดิ์ วรสุทธิ์ ผู้จัดการประปาสาขาบึงกาฬ และรับฟังการบรรยายสรุปแผนการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำระยะยาวในลุ่มน้ำสงคราม จากนายประชา เกษลี ผอ.ชลประทานบึงกาฬ

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอพรเจริญ มีประชาชนใช้น้ำกว่า 1,700 ครัวเรือน ใช้น้ำดิบจากแม่น้ำสงคราม ในขณะนี้ก็ยังไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด ระดับน้ำอยู่ที่ 1 เมตร และการประปาร่วมกับเทศบาลตำบลดอนหญ้านางทำฝายทดน้ำให้มีระดับสูงขึ้น เป็น 1.50 เมตร เพื่อป้องกันการขาดแคลนน้ำดิบในการผลิตประปา แต่ถ้าน้ำในแม่น้ำสงครามมีระดับต่ำจนไม่สามารถใช้งานได้เราก็มีแหล่งน้ำสำรอง โดยจะนำน้ำจากหนองเลิง ที่อยู่ห่างจากจุดสูบแม่น้ำสงครามเพียง 200 เมตร เป็นแหล่งน้ำสำรองในการผลิต


ด้าน นายทรงศักดิ์ ทองศรี กล่าวว่า วันนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่บึงกาฬ โดยเฉพาะเรื่องของน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเช่นน้ำประปา ในส่วนของการประปาส่วนภูมิภาคบึงกาฬ ได้เตรียมความพร้อมและการวางแผนบริหารจัดการน้ำไว้รองรับแล้ว จากการตรวจพื้นที่และดูความพร้อมของน้ำแล้วก็สบายใจได้ น้ำน่าจะเพียงพอต่อการผลิตประปา แต่อย่างไรก็ตามเพื่อเตรียมความพร้อมทางจังหวัดและการประปาส่วนภูมิภาค ก็ได้เตรียมแหล่งน้ำสำรองเอาไว้แล้ว ซึ่งหากน้ำสงครามมีไม่เพียงพอต่อการผลิตประปา ก็จะเปลี่ยนไปใช้น้ำจากหนองเลิง ที่อยู่ใกล้กัน ขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าแล้งปีนี้มีน้ำเพียงพอที่จะให้บริการแก่ประชาชนอย่างแน่นอน นอกจากนี้ยังได้จัดเตรียมแผนเชิงป้องกันการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคไว้แล้ว ขอให้มั่นใจได้ว่าในพื้นที่ให้บริการทั้ง 2 พื้นที่ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบึงกาฬ จะไม่ขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค ในช่วงหน้าแล้งนี้ และขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่า หากพื้นที่ใดประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค การประปาส่วนภูมิภาค ให้การสนับสนุนน้ำประปาที่สะอาด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นำรถบรรทุกน้ำมารับน้ำได้ที่สถานีผลิตน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค โดยไม่คิดมูลค่าแต่อย่างใด


ที่มา : ONB news

« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น