BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ผู้ว่าจ.บึงกาฬประชุมแก้ไขปัญหาฝุ่น ขอความร่วมมือพี่น้อง รักบึงกาฬต้องไม่เผาทุกกรณี

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธุ์ 2563 เวลา 17.00 น. ที่ห้องประชุมเจติยาคีรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและเสนอข้อคิดเห็น

นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ กล่าวว่า ปัญหา ฝุ่น PM2.5 ของจังหวัดบึงกาฬ ส่วนใหญ่เกิดจากอากาศหนาวที่ปกคลุมในพื้นที่ ไม่มีลมพัด ไม่มีการเคลื่อนตัวของอากาศ และการเผาพื้นที่การเกษตร เผาขยะ เผาวัชพืช การวิ่งของรถยนต์ดีเซล และการก่อสร้าง ทุกภาคส่วนทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชนต้องร่วมมือร่วมใจกันแก้ไขปัญหาในทุกหมู่บ้านทุกชุมชน ซึ่งขณะนี้บึงกาฬอากาศหนาวเย็น การเคลื่อนตัวของอากาศมีน้อย จึงทำให้เกิดฝุ่น PM2.5 ปกคลุมพื้นที่ จึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกท่านได้ตระหนักถึงอันตรายจากฝุ่น PM2.5 โดยงดการเผาทุกชนิด

หากเห็นการเผาป่า เผาหญ้า เผาวัชพืช เผาขยะ ต้องช่วยกันดับทันที หรือแจ้ง อบต. เทศบาล อำเภอ ส่งเจ้าหน้าที่ลงไปดับไฟ
ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ กล่าวทิ้งท้ายว่า "ชาวบึงกาฬต้องรักบึงกาฬ ต้องไม่สร้างมลพิษต้องไม่เผาทุกกรณี เพื่ออากาศดีๆ ที่บึงกาฬ"

« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น