BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

เพจดัง!! วอนภาครัฐ ท่องเที่ยว เศรษฐกิจ ไม่ควรสำคัญกว่าชีวิตประชาชน


ตอนนี้พบผู้เสียชีวิตนอกประเทศจีนเป็นรายแรก

เป็นชาวฟิลิปปินส์ เดินทางมาจากจีนเมื่อเดือนที่แล้ว มาป่วยและเสียชีวิตเมื่อวาน ในฟิลิปปินส์

ตอนแรก... ผมยังใจเย็น คิดว่ามันจะไม่ร้ายแรงมาก
แต่ตอนนี้พูดตรง ๆ
อยากให้ ระงับทุกการเดินทางจากจีน เข้าไทย จริง ๆ ไม่ว่ามาจากเมืองไหน มณฑลไหน!!

เรื่องท่องเที่ยว เรื่องเศรษฐกิจ ไม่ควรสำคัญกว่าชีวิตประชาชน

ฝากภาครัฐเอาไปพิจารณาด้วย« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น