BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563

บึงกาฬ-เซกา “โคก หนอง นา โมเดล” พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสุรพล แก้วอินธิ พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ นายสุปัน นาทองห่อ ผช.ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในพื้นที่อำเภอเซกา จำนวน 3 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านดงกระพุง ม.5 บ้านท่าม่วง ม.3 ต.น้ำจั้น และ บ้านป่งไฮ ม.1 ต.ป่งไฮ ซึ่งทั้ง 3 หมู่บ้านมีพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ บ้านละ 3 ไร่ โดยมีเอกสารสิทธ์ในที่ดิน น.ส.4 จำนวน 2 หมู่บ้าน และ น.ส.3 จำนวน 1 หมู่บ้าน โดยในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ได้มีการพูดคุยถึงแนวทางการดำเนินงานฯ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ เพื่อความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน

เวลา 14.30 น. ออกตรวจเยี่ยมการดำเนินงานหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวบ้านท่าเชียงเครือ ต.ป่งไฮ อ.เซกา โดยได้ออกตรวจเยี่ยมสวนบุ่งน้ำสร้าง สวนเกษตรผสมผสานเชิงการท่องเที่ยว และสุวิชัยฟาร์มกบ

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สพจ.บึงกาฬ

« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น