BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันพุธที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563

บึงกาฬ เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่
ที่บริเวณหน้าวัดสามัคคีอุปถัมภ์ (วัดภูกระแต) อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในการเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ของจ.บึงกาฬ ตามโครงการเดินทางอุ่นใจ ปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง ซึ่งจะเปิดให้บริการประชาชนตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2563 - 4 มกราคม 2564 โดยมีนายสมจิตร สุภาษิต ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบึงกาฬ ในนามตัวแทนศูนย์อำนวยความสะดวกปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ


นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ กล่าวว่า ตามที่แขวงทางหลวงบึงกาฬและองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้บูรณาการจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยเทศกาลปีใหม่ 2564 ขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเดินทางสู่จุดหมายได้อย่างสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2563 - 4 มกราคม 2564 ซึ่งประชาชนนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก จึงนับเป็นภารกิจสำคัญที่แขวงทางหลวงบึงกาฬ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ตลอดจนหน่วนงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมแรงร่วมใจกันมุ่งมั่นให้บริการและดูแลประชาชนด้วยความรักความห่วงใยเสียสละ และเล็งเห็นผลประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง จึงขอให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจ ณ ศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยเทศกาลปีใหม่ 2564 ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนต่อไป

สำหรับศูนย์อำนวยความสะดวกปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ของจังหวัดบึงกาฬ เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีได้กำหนดนโยบายและมาตรการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ควบคู่กับการดำเนินมาตรการเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป้าหมายในการลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิตบนโครงข่ายคมนาคมลง ร้อยละ 5

โดยศูนย์อำนวยความสะดวกปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 แห่งนี้ จะให้บริการห้องสุขา และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้เดินทางอย่างสะดวกปลอดภัย พร้อมทั้งให้บริการที่จอดพักรถ บริการน้ำดื่ม เครื่องดื่ม กาแฟ แจกแผ่นพับ แผนที่แนะนำข้อมูลทางหลวง และรับประสานความช่วยเหลือ พร้อมชุดเคลื่อนที่เร็วตลอด 24 ชั่วโมง ตามจุดบริการทั้ง 7 จุดในเขตพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ได้แก่ ที่ศูนย์ประสานงานแขวงทางหลวงบึงกาฬ, จุดบริการทั่วไทย (หน้าแขวงทางหลวงบึงกาฬ), หน่วยเคลื่อนที่เร็ว หมวดทางหลวงบึงกาฬ, หน่วยเคลื่อนที่เร็ว หมวดทางหลวงศรีวิไล, หน่วยเคลื่อนที่เร็ว หมวดทางหลวงเซกา, หน่วยเคลื่อนที่เร็ว หมวดทางหลวงบ้านม่วง และจุดบริการกางเต็นท์สำหรับนักท่องเที่ยว หมวดทางหลวงศรีวิไล 

 

 บึงกาฬ//ข่าว : เกรียงไกร พรมจันทร์

« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น