BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564

บึงกาฬ! แพทย์-พยาบาล-อสม. ฉีดวัคซีนโควิดเข็มแรก 5จว.ควบคุมเข้าพื้นที่กักตัว10วัน(มีคลิป)
เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 7 เม.ย.ที่บริเวณโดมเอนกประสงค์ภายในโรงพยาบาลบึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬนายภมร ดรุณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ นายแพทย์กมล แซ่ปึง ผอ.รพ.บึงกาฬ พร้อมบุคลากรทางการแพทย์ และ อสม.เข้าฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโรนา 2019 หรือโควิด-19 เป็นวันแรกหลังจากได้รับการจัดสรรวัคซีน SINOVAC มาจำนวน 1,800 dose เพื่อฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์ 800 dose อสม. 1,000 dose โดยมีกำหนดการให้บริการเข็มที่ 1 ระหว่างวันที่ 7 – 9 เมษายนนี้ ซึ่งหลังจากฉีดวัคซีนแล้วจะมีการติดตามการเฝ้าระวังอาการ อย่างใกล้ชิด โดยมีนายชาตรี บุญมาก รอง ผวจ.บึงกาฬ เข้าร่วมสังเกตการณ์การฉีดวัคซีนในครั้งนี้ด้วย


นายภมร ดรุณ นพ.สสจ.กล่าวว่า ตามที่จังหวัดบึงกาฬ ได้รับจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวร้สโรนา 2019 จำนวน 1,800 dose เพื่อฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์ 800 dose อสม.1,000 dose และมีกำหนดการให้บริการเข็มที่ 1 ระหว่างวันที่ 7 - 9 เมษายน 2564 นั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับโรงพยาบาลบึงกาฬ และเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพ ทั้ง 8 อำเภอ มีกำหนดการฉีดวัคซีนกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว ในวันนี้ กระทรวงสาธารณสุข ขอยืนยันว่าวัคซีนมีความปลอดภัย ขอให้เชื่อมั่นการบริการของแต่ละโรงพยาบาล ซึ่งจะมีการติดตามการให้บริการวัคซีนติดตามผลการดำเนินงาน การเฝ้าระวังอาการภายหลังการได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019และให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ เป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน และเพื่อวางแผนการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในครั้งต่อไป  สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนครั้งนี้สามารถแสดงความจำนงต้องการรับวัคซีนได้ 2 ช่องทางคือ 1) Line OA หมอพร้อม  2) แจ้ง อสม.ประจำหมู่บ้าน ขอให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นว่าจังหวัดบึงกาฬจะต้องปลอดภัย และช่วยห่างไกลไม่มีผู้ติดเชื้อ. หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวัคซีนสอบถามได้ทุกโรงพยาบาลหรือผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดด้านนายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ รอง ผวจ.บึงกาฬ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ได้ออกหนังสือด่วนที่สุดแจ้งนายอำเภอทุกอำเภอความว่า จังหวัดบึงกาฬพิจารณาแล้วเห็นว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2564 จะมีประชาชนเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อให้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของจังหวัดบึงกาฬเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2564 ให้อำเภอถือปฏิบัติเพิ่มเติม ดังนี้

1. ให้อำเภอ เน้นกำชับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ได้ดำเนินการตรวจคัดกรองและสอบสวนโรคประชาชนที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ทุกราย หากเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด 5 จังหวัด (พื้นที่สีแดง) ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และนครปฐม ให้ติดตามลงทะเบียนสอบสวนโรค พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และให้กักกันตัวในบ้านพัก ไม่น้อยกว่า 10 วัน ทั้งนี้ หากมีอาการมีไข้ น้ำมูกไหล จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ไอแห้งๆ และหายใจเหนื่อยหอบ หรือสิ่งผิดปกติใดๆ ให้รีบส่งต่อบุคคลนั้น ไปยังโรงพยาบาลหรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ พร้อมทั้งรายงานให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบึงกาฬ และศูนย์ข้อมูล covid-19 จังหวัดบึงกาฬ ทราบทันที

2. การพบปะสังสรรค์ของประชาชนในหมู่เครือญาติ หรือจัดกิจกรรมอื่นๆ ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด โดยหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมในพื้นที่คับแคบ หรือห้องปรับอากาศ และรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มที่ใช้ภาชนะร่วมกัน โดยใช้หลัก กินร้อน-ช้อนกลาง-ล้างมือ

3. ให้เน้นกำชับสถานบริการในพื้นที่ทุกแห่ง เช่น ผับ บาร์ ร้านอาหาร สามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติ แต่ให้ควบคุมกำกับดูแลผู้เข้าใช้บริการ ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ห้ามเปิดเกินเวลาที่กำหนดไว้โดยเด็ดขาดบึงกาฬ//ข่าว : เกรียงไกร พรมจันทร์« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น