BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564

บึงกาฬ พร้อมแบ่งปันน้ำใจ เรือนจำบึงกาฬ(มีคลิป)
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30 น. จังหวัดบึงกาฬ

นายวิสูตร ดวงสิมา วัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดบึงกาฬ บังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ มูลนิธิธรรมะเพื่อชีวิต (วัดป่าพันลำ) มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์จังหวัดบึงกาฬ บังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ  กลุ่มจิตอาสามิตรภาพสองฝั่งโขงไทยลาว จัดกิจกรรมวัฒธรรมรวมใจ บึงกาฬ “แบ่งปัน น้ำใจ คนไทย ไม่ทิ้งกัน” มอบ สิ่งของเครื่องใช้อุปโภค บริโภค ข้าว  น้ำ นม ข้าวสาร อาหารแห้ง หน้ากากเฟสชิว และเจลแอลกอฮอล์ ที่จำเป็นสำหรับใช้ในสถานการณ์ COVID-19 ให้กับเรือนจำจังหวัดบึงกาฬ เพื่อสร้างขวัญเป็นกำลังใจ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตามโครงการ แบ่งปัน น้ำใจ คนไทยไม่ ทิ้งกัน.

นายอำนาย เปรมกิตพรพัฒนา ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ได้กล่าวขอบคุณ หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่เข้ามาสนับสนุน ให้กับเรือนจำจังหวัดบึงกาฬ และเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ ในเรือนจำแห่งนี้ และยังได้ขอบคุณนายวิสูตร ดวงสิมา วัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ นายวารินทร์ หัตถกิจนิกร บังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ  พระอาจารย์สมบัติ สัมปัตติธารโก เจ้าคณะตำบลบบึงกาฬ​เขต 1 ประธาน สงฆ์​ฝ่ายสาธารณะ​สง​เครา​ะ​ห์ อำเภอเมือง​บึงกาฬ​และมูลนิธิ ธรรมะเพื่อชีวิต (วัดป่าพันลำ) นายบุญเพ็ง ลามคำ ประธานหอการ จ.บึงกาฬ นายสุจินดา เมธิอิทธิกุลไพศาล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ จ.บึงกาฬ กลุ่มจิตอาสามิตรภาพสองฝั่งโขงไทยลาว  นายวารินทร์ หัตถกิจนิกร บังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ ที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม แบ่งปันน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน ในครั้งนี้ทางเรือนจำจังหวัดบึงกาฬขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุน ในครั้งนี้บึงกาฬ//ข่าว : เกรียงไกร พรมจันทร์

« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น