BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ฉีดวัคซีนสลับยี่ห้อ "เข็ม 1 ซิโนแวค - เข็ม 2 แอสตราเซเนก้า" จะทำให้ภูมิคุ้มกันเพิ่มสูงขึ้น

การฉีดวัคซีนสลับยี่ห้อหรือฉีดวัคซีนไขว้ คือซิโนแวค เข็ม 1 แอสตราเซเนก้า เข็ม 2 จะทำให้ภูมิคุ้มกันเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะมีการฉีดให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรังก่อน เพื่อป้องกันความเสี่ยงอาการรุนแรง และป้องกันการเสียชีวิต สำหรับเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในตอนนี้เป็นสายพันธุ์เดลต้าหรือสายพันธุ์อินเดีย เพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีการติดต่อและแพร่ระบาดได้ง่ายมาก จึงฝากพี่น้องชาวบึงกาฬให้ระวังผู้ที่เดินทางมาจากทุกจังหวัด แม้กระทั่งจังหวัดใกล้เคียงก็มีจำนวนผู้ติดเชื้อสูงเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆดังนั้นหากมีญาติ หรือคนรู้จักที่เดินทางกลับมาที่บ้าน ขอให้พาไปรายงานตัวกับผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้นำชุมชนหรือ อสม.ในพื้นที่ก่อน เพื่อประเมินความเสี่ยงและกักตัว รวมทั้งขอให้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน เน้นย้ำแนวทางการป้องกันต่างๆ เช่น งดร่วมรับประทานอาหาร งดการดื่ม งดการมั่วสุม งดการทำกิจกรรมสัมผัสอยู่ใกล้ชิดกัน ที่สำคัญคือควรสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาอย่างถูกวิธี ทั้งในบ้านและนอกบ้าน ล้างมือเมื่อสัมผัสสิ่งของที่ไม่ใช่ของส่วนตัวของเรา ด้วยน้ำสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์สม่ำเสมอ รับการตรวจหาเชื้อเมื่อสัมผัสผู้ป่วย ใช้แอปพลิเคชั่นไทยชนะเพื่อระบุสถานที่ไป หรือใช้หลัก DMHTT อย่างเคร่งครัด.บึงกาฬ//ข่าว : นิธิศักดิ์ เศรษฐแสงศรี

« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น