BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

โซ่พิสัย ดัน"เห็ด" บ้านโนนแก้วสู่ตลาดต่างประเทศชุมชนแปลงใหญ่เห็ดบ้านโนนแก้ว อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ เตรียมผลักดันให้เข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ เพื่อมุ่งเน้นให้เข้าสู่ตลาดต่างประเทศ

นางลัดดาวรรณ โชติชัย ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่เห็ดบ้านโนนแก้ว อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ กล่าวว่า กลุ่มได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ฯ สำนักงานเกษตรอำเภอก็ได้เข้ามาส่งเสริมหลาย ๆ ด้าน ให้ความรู้ คำแนะนำต่าง ๆ ทำให้เรามีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น และทางกลุ่มได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 3 ล้านบาท จากโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ทำให้ได้เครื่องมือต่าง ๆ อย่างเช่น เครื่องตีก้อนเก่า ช่วยลดต้นทุน ลดเวลาในการผลิตเยอะมาก ส่งออกไปยังตลาดได้ทันเวลาที่กำหนดไว้ รายได้ก็เพิ่มมากขึ้น

การเข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ทำให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่เห็ดบ้านโนนแก้วฯ ได้รับสิ่งสนับสนุนต่าง ๆ อย่างเช่น โรงเรือนระบบ EVAP โรงคัดแยกเห็ด ตู้แช่เย็น เครื่องอัดก้อนเห็ด รถบรรทุกขนาดเล็กสำหรับขนส่ง และวัสดุอื่น ๆ ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เห็ดของกลุ่ม มีคุณภาพดี ได้มาตรฐาน และตรงตามความต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น

ปัจจุบันกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่เห็ดบ้านโนนแก้วฯ มีการต่อยอดรายได้จากเห็ดธรรมดา นำไปแปรรูปเป็นอาหารทานเล่น เช่น เห็ด 3 รส แหนมเห็ด ข้าวเกรียบเห็ด และเห็ดทอด โดยกำลังดำเนินการขอ อย. เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น และมีการส่งออกไปยังพ่อค้าในตลาดจังหวัดบึงกาฬ ตลาดอำเภอโซ่พิสัย ตลาดปากคาด และในจังหวัดอุดรธานี ออกบูธต่าง ๆ รวมไปถึงจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ และสถานีวิทยุ ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทำให้ผู้คนรู้จักผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเพิ่มมากขึ้น
นางพงษ์ลัดดา โพธิเสน เกษตรอำเภอโซ่พิสัย กล่าวว่า ทางสำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัยได้เข้ามาอบรม ให้ความรู้ 3 ปี เกี่ยวกับการลดต้นทุนการผลิต และวิธีการเพิ่มผลผลิต จนกลุ่มได้รับการสนับสนุนจากโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ฯ ทำให้ลดต้นทุนการผลิต เช่น จากเดิมต้องใช้แรงงานคนในการอัดก้อน แต่ตอนนี้ทางกลุ่มมีเครื่องอัดก้อน ทำครั้งหนึ่งได้ 2,000 ก้อน ช่วยให้ลดต้นทุน ลดแรงงานคน และลดเวลาได้เยอะ ถือว่ากลุ่มนี้มีความก้าวหน้าและประสบความสำเร็จมาก
ด้าน นายกฤษฎา พลสิทธิ์ เกษตรจังหวัดบึงกาฬ กล่าวว่า สำหรับการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่เห็ดบ้านโนนแก้วฯ ปี 2565 นี้ จะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ด การแปรรูป และการรับรองคุณภาพมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการผลักดันให้เข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์อีกด้วย ในอนาคตจะมุ่งเน้นให้เข้าสู่ตลาดต่างประเทศตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ และสุดท้ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่เห็ดบ้านโนนแก้วฯ แห่งนี้ มีความเข้มแข็ง สามัคคีในการรวมกลุ่มการผลิต ดังนั้นการต่อยอดและพัฒนาในด้านต่าง ๆ จึงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป


https://www.dailynews.co.th/news/1197763/

« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น