BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

เปิดแล้ว!! ศูนย์จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ต.โคกก่องเปิดแล้ว!! ศูนย์จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ต.โคกก่อง

วันจันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลโคกก่องได้เปิดศูนย์จำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ตำบลโคกก่อง โดยนายบัวพันธ์ วงศ์จันทร์ นายกเทศมนตรี ตำบลโคกก่อง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนันผู้ใหญ่บ้าน รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมกับพัฒนาการอำเภอเมืองบึงกาฬ ผู้อำนวยการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ณ อาคารจำหน่ายสินค้า ภูสิงห์ หินสามวาฬ ตำบลโคกก่อง เพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ทั้งการพัฒนาการผลิต การตลาด การสร้างเครือข่าย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชนชนในเขตพื้นที่ตำบลโคกก่อง

ศูนย์จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ต.โคกก่อง https://bit.ly/3kzJZUY

« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น